Kategori: Biologisk mångfald (sida 3 av 3)

Äng vid Brittiska Ambassaden

Personalen vid Brittiska ambassaden har engagerat sig i visionen att göra Nationalstadsparken bivänlig. Ambassadören David Cairns har uppmanat de övriga ambassaderna i Diplomatstaden att följa det brittiska exemplet. På bilden syns han så ängsblommor och på den andra bilden berättar Sharon Cairns om visionen och att så småningom hela Stockholm ska surra av pollinerande insekter.

Designa en gata

Vi har fått ett intressant konsultuppdrag av Östermalms Stadsdelsförvaltning. Vi ska designa om området längs Gärdesgatan i Stockholm till att bli pollinerarvänligt. Gärdesgatan är en strategiskt viktig förflyttningskorridor för insekter, eftersom den knyter samman Gärdet med Nobelparken och vidare över till Södra Djurgården. Främst ska den biologiska växtmångfalden ökas, men det ska också bli fler bra boplatser för insekter.  Gärdesgatan ingår i en buffertzon till Nationalstadsparken och är därmed en länk i visionen  att göra hela parken till ett pollinerarvänligt område.

Förlust av biologisk mångfald lika farligt som klimatförändringen

Skövling av naturen hotar att minska jordens förmåga att ge mat, vatten och säkerhet till miljontals människor. Forskare är av den uppfattningen att det är är lika farligt som klimatets förändring, Det framgår av en forskningsrapport frår FN. Speciellt nämns den snabba nedgång i fiskebeståndet i haven runt Asien, minskningen av färskvatten i Amerika och över 40% tillbakagång av landlevande arter i Europa.

Samtidigt som denna rapport publiceras får vi veta att den sista vita noshörningen har dött och att det skett en dramatiskt minskning av fåglarna i Frankrike.

Med minskad växtmångfald minskar också antalet pollinerare, som ju är en central ekosystemtjänst för att vi ska få mat på bordet.

 

Biologiska mångfaldens dag (2)

Bin i stan och Nationalstadsparken Loves Pollinators kommer att vara medarrangör till den Internationella Biologiska mångfaldens dag som äger rum  22 maj. Inför den dagen  kommer vi att berätta om alla de aktiviteter som pågår och planeras  i Nationalstadsparken och som har som mål att främja biologisk mångfald och framför tar sikte på att hjälpa pollinerare att hitta mat och bostad. Du får gärna  berätta vad du gör för den biologiska mångfalden. Gå in på hemsidan och berätta  och skicka med foto.

Biologiska Mångfaldens Dag

22 maj infaller den Biologiska Mångfaldens dag.  Det tänker vi använda som startskott för att gå ut publikt med  initiativet ”Nationalstadsparken – en pollinerarvänlig park”.  Då kommer vi att samla ihop och berätta om alla åtgärder som görs eller planeras inom parken för att öka artrikedomen och speciellt för att underlätta tillvaron för alla pollinerare.

Lansering av Ekoparken – en pollinerarvänlig park

Igår samlades ett 30-tal intressenter för olika verksamheter och föreningar med koppling till Nationalstadsparken till Brittiska ambassaden för en presentation av visionen Ekoparken – en pollinerarvänlig park. De fick höra om hotet mot pollinerare, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och vad man kan göra för att underlätta för pollinerande insekter att finna bo och föda.

Det blev stor uppslutning omkring visionen  och alla ombads att utifrån sina förutsättningar ge exempel på vad de kan göra för att dra sitt strå till stacken. Det blev en lång lista som vi nu ska bearbeta! Det betyder att vi nu är igång. Vi ska fortsätta att träffa fler intressenter. Målet är att få med alla som har intressen i Ekoparken och få dem engagerade.

Sharon Cairns, Brittiska Ambassaden presenterar visionen

En stor skara intressenter samlades i Ambassadens residens

Bikupa vid Engelska kyrkan

Nu har bikupan som står på kyrkogården till Engelska kyrkan invigts. Det är en vackert  blå trågkupa som Bin i Stan anlitat Stocholms Biodlarförening att sköta. Bikupan är ett första konkret steg mot den djärva visionen att göra hela Nationalstadsparken till en bi- och pollinerarvänlig zon. Det är en vision som fått fotfäste bland ambassaderna runt Diplomatstaden och med brittiska ambassadörens hustru Charon Cairns som motor. Runt i världen och inte minst i England finns det inspirerande exempel på hur stadsnära  parklandskap kan skötas på ett sätt som gör att pollinerande insekter trivs. Viktiga ledord är att skapa biologisk mångfald och att anlägga ängsmark då finner insekterna föda.

Bikupan och skötseln av den har finansierats genom donationer från en rad personer och organisationer, bl a Eva och Salvatore Grimaldi, Denise och Stefan Persson, Brittiska ambasaden, Engelska kyrkan, International Women’s Club, American Club, Diplomatic Spouses Club, G.A.Design International.

Det var intressant att titta in och se vad bina gör

Bråda tider

 

Nu surrar det intensivt i alla trädgårdar. Lavendel är en favorit för både bin och fjärilar.

Birobotar löser inte problemet med bidöden

Det har diskuterats att kunna ersätta bin och humlor med små robotar som flyger runt och pollinerar blommor. Det är när man börjar räkna på detta som man till fullo inser värdet av den ekosystemtjänst som bina och andra pollinerare tillhandahåller. I en artikel i DN diskuteras flygande robotar som en lösning på problemet att antalet bin och andra pollinerare minskar. Uppskattningsvis finns det 3 biljoner honungsbin i världen. Om dessa skulle ersätta med robotar som endast kostar 1 öre per styck skulle det ändå kosta 30 miljarder kronor, Och så går de sönder eller försvinner och ska ersättas med nya. Det är en orimlig ”end of pipe-lösning”. Bättre att satsa på att förändra jordbrukslandskapet och sluta med giftiga bekämpningsmedel. Man skulle kunna göra mycket för de pengar det skulle kosta att ersätta bina.

Nyare inlägg »

© 2022 Bin i stan

Tema av Anders NorenUpp ↑