Kategori: Biologisk mångfald (sida 1 av 3)

Rondell med biologisk mångfald

Nu ska den stora rondellen på Valhallavägen intill Gärdet få blommor. Den ska bli en äng med olika vilda  kulturväxter. Det är nu fjärde året som en äng sås i anslutning till Biologiska Mångfaldsdagen och det görs i samarbete med Stockholm stad, Diplomatiska Föreningen och Stockholm Loves Pollinators, ett gräsrotsinitiativ som U&We/Bin i Stan varit med att starta. Av naturliga skäl fick vi  begränsa antalet deltagare. De som medverkade var stadens två miljöborgarråd Katarina Luhr och Jonnas Naddebo,  brittiska, franska och tyska ambassadörerna och Andrea Hedin och Magnus Björkman från Norrmalm-Östermalms Stadsdelsförvaltning. Flera tal hölls, en informationsskylt avtäcktes och alla som var med fick en mugg med fröer att sprida ut på en tilldelad kvadratmeter. I talen betonades alla vikten av att skydda den biologiska mångfalden och att hjälpa pollinerande insekter. Alla önskade komma nästa år och så en ny äng.

Efter att gruppen med  diplomater avslutat att så på ena halvan av rondellen kom ungdomsföretaget BeeAware för att så andra halvan. Det är tre gymnasieungdomar som drivit ett företag under ett år med syfte att skapa habitat för pollinerare. Henrik Waldenström från  WWF och Förbundet för Ekoparken gav en presentation av Nationalstadsparken som rondellen gränsar till och betonade hur viktigt det är att skydda parkens olika ekosystem.

 

Gymnasieungdomar hjälper bina

Ungdomsföretaget BeeAware drivs av tre ungdomar vid Viktor Rydbergsgymnasiet. De vill återskapa biologisk mångfald och habitat för pollinerare. Deras affärsidé är att så ängsmark och sälja. Den äng som ska sås är  den tråkiga gräsrondellen vid slutet av Valhallavägen (vid SVT). Det görs i maj för att uppmärksamma Biologiska Mångfaldsdagen. Så i sommar kommer den att blomma i många olika färger.

Den som vill hjälpa Bee Aware med deras viktiga mission kan investera i en eller flera kvadratmeter äng. 60 kr/kvadratmeter kostar det.

Hasseln blommar

Hasseln är en av de första födokällorna för bin och humlor. Den börjar vanligtvis att blomma i mars. Insekterna vill ha pollen från hanhängena som ger protein som larverna matas med. Vi vet alla hur hanhängena ser ut, men honblommorna tror jag inte så många har sett. De ser ut som oansenliga små röda skott där endast märket sticker fram.

Trädgård där pollinerarna trivs

En trädgård med en rik biologisk mångfald och blommande växter hela säsongen, det gillar de pollinerande insekterna. Men det finns många andra kännetecken på en trädgård som är ett pollinerarparadis. Här kan du pricka för hur många poäng din trädgård får.

 

Sommargågator

I somras gjordes många av Stockholms gator om till så kallade sommargågator för att minska på bilåkandet och låta stockholmarna återerövra gatumiljöerna. Bland annat genom många fler uterestauranger. Gatorna fick vackra blomsterarrangemang. Men tyvärr utnyttjade man inte arrangemangen så att de fungerade för pollinerande insekter.  Det som hade varit en möjlighet att få  fungerande förflyttningskorridorer genom innerstaden utnyttjades inte. En enda sorts blommor som dessutom inte attraherade några bin och humlor. Ett foto från en gatumiljö i Fores, i Skottland visar hur det borde sett ut.Mångfaldsinstallation vid Moderna Museet

På gårdsplanen utanför museet har den australienska konstnären Linda Tegg skapat en installation i form av biologisk mångfald. Infield, som konstverket heter, är ett samarbete med ArkDes. Installationen består av ett stort antal planteringslådor och runda krukor som står arrangerade som öar och som också placerats på olika höjd. Minst 60 olika sorters blommor. Besökaren får en konkret bild av hur en stenöken kan omvandlas och ges liv. Linda Tegg vill ställa frågan hur vi förhåller oss till vår miljö och hur ”vildare” stadsmiljöer och offentliga rum skulle kunna vara möjlig.

Installationen illustrerar vad tyska forskare har konstaterat: När man anlägger ängar och blomrabatter då dyker pollinerarna upp . De tycks scanna av geografin i sitt näringssök och anläggs matplatser hittar de dit. Det är något hoppingivande i detta. Så när man ersätter kortklippta gräsytor med rabatter och ängar då kommer insekterna.

Installationen pågår till 27 september

Olämpliga växter i trädgården

Foto: Anders Bergren

Artdatabanken ger ut en risklista där man listar växter som kan utgöra ett hot mot inhemska växter genom att dessa blir utkonkurrerade något som  minskar den biologiska mångfalden.

När vi vill gynna pollinerande insekter kan en konflikt uppstå, eftersom en del av riskväxtena också gillas av pollinerarna.

Ett axplock av sådana växter: knölklocka, jätteloka, jättebalsamin, gullregn,  håggmidpel, skunkkalla, påsklilja, rysk blåstjärna (scilla), fetblad,  vresros, parkslide, armeniskt björnbär, gullris, syrén,  spirea och lupin.

Trädgårdsodlare nkan säkert hålla koll på spridningen av det som kallas invasiva arter, men spridningen kan lätt ske till områden utanför den egna trädgården. Artdatabanken pekar på fröspridning genom fåglar och dumpning av trädgårdsavfall.

 

 

 

Är du artblind?

Det har i många studier konstaterats att ju mer man vet om naturen desto mer respekterar man den. Så här i Cornantider vistas många utomhus. Då är det ett bra tillfälle att lära sig mer om de växter man ser. Artblindhet, alltså oförmåga att känna igen växter, kan nämligen botas på flera sätt.

Varför inte börja studera vilka växter som får besök av humlor och bin. Det krävs liksom att man stannar upp och vill se dem. Då brukar man upptäcka alla olika pollinerande insekter när de tankar nektar. Då ser man hur de dansar från blomma till blomma. Det finns ca 280 olika  plus alla fjärilar. När du ser vilka blommor de besöker kan du använda appar för att identifiera blomman, exempelvis Plantsnap eller Plantnet. I de apparna tar man ett foto av växten och får förslag på vad det kan vara.

I Den virtuella floran  finns beskrivningar och oftast en bild på växten . Men då måste man veta namnet på blomman först. I den  kan man också se vilka växter som är fridlysta, liljekonvalj exempelvis som blommar just nu.

Tittar man  hellre i en bok kan man välja mellan många floror. Själv tycker jag Mossbergs Flora är användbar.

Man kan också börja titta efter växter som är ätbara. Maskrosor har kanske blommat över men utöver att göra maskrosvin kan knopparna friteras. Nässlor känner väl de flesta till och att det går att göra god soppa på dessa. I gräsmattan hittar man tusenskönor under förutsättning att man inte klipper för tätt efter marken. Bladen kan användas i sallad. Kirskål som är ett svårutrotat ogräs kan man göra kirskålspaj av bladen. Alltid något positivt…

Att bota sin artblindhet och bli artlitterat är ytterligare ett gott skäl till att ge sig ut naturen!

Äng på Ladugårdsgärde

Härligt med solsken i morse. Fint väder för att så en äng. Det är vad en skara med Franska och Tyska ambassadörerna och borgarråden Katarina Luhr och Jonas Naddebo gjorde. På ena bilden syns deavtäcka skylten som berättar om ängen. På den andra bilden står alla beredda med en mugg med fröer för att så sin lilla yta  som avgränsas med snören. Antalet deltagare begränsades så vi inte kom för nära varandra.
Bakom arrangemanget stod förutom nämna ambassader, Stockholm Stad, nätverket Stockholm Loves Pollinators och Association for Diplomats in Stockholm.
Ängen planteras för att påminna oss om Biologiska Mångfaldsdagen och det tragiska faktum att människan håller på att föröda naturen.

Biologisk mångfald uppgraderas

En ny internationell forskningsstudie visar att biologisk mångfald har betydelse för alla FNs globala utvecklingsmål.

Tidigare har det varit mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald, och mål 14 Hav och marina resurser som lyfts fram.

Men nu uppgraderar forskarna vikten av biologisk mångfald och konstaterar att den har betydelse för alla 17 målen, en del direkt och en del indirekt.

Ett exempel på det senare är den stressminskade effekten av att vistas i skog och natur. Du har väl hört talas om skogsbadning? Inom jordbruket framhålls vikten av ekologisk odling, eftersom på ekologiska gårdar artrikedomen är 50 % större än på konventionella.

För vårt projekt Bin i Stan, som handlar om att öka den biologiska mångfalden i stadsmiljön, visar detta att effekten av vår strävan är ännu viktigare. Det inte bara hjälper pollinerande insekter, utan alla djur, växter och oss människor.

Humlebagge

Samtidigt ska konstateras att överlag minskar den biologiska mångfalden på land genom skogskövling, även de svenska skogbruksmetoderna med kalhuggning, samt ökade jordbruksarealer och utfiskning och döda korallrev till havs. IPBES konstaterade att 1 miljon arter hotas av utrotning.

Det här behöver tränga in vårt medvetande!

« Äldre inlägg

© 2021 Bin i stan

Tema av Anders NorenUpp ↑