Kategori: Biologisk mångfald (sida 1 av 2)

Gobelängmatta

Lionel Smith, forskare från Reding University, har under flera år arbetat med att skapa gräsfria blomstermattor för att skapa blomprakt och samtidigt  underlätta skötsel. Han kallar dess ytor tapestry lawns vilket på svenska översatts till gobelängmattor.

Lyssna på denna film från BBC där Lionel ger en beskrivning av vad tapestry lawns är.

Förlust av biologisk mångfald lika oroande som klimatförändringen

WWF skriver om den snabba förlusten av biologisk mångfald. Risken är till exempel stor att vi förlorar två tredjedelar av alla ryggradsdjur från1970  till 2020. Vattenlevande djur, fåglar och insekter försvinner också i alltför rask takt. Den biologiska mångfalden ger oss ekosystemtjänster av olika slag, det vill säga allt det som haturen tillhandahåller gratis till oss människor. Man brukar tala om om tjänster som är försörjande (t.ex. vatten, bioenergi), reglerande (luftrening, pollinering), stödjande (fotosyntes) kulturella (hälsa, naturupplevelser). Värdet av pollinering beräknas 150 miljarder kronor bara i Europa. Värdet av dagmaskarnas arbete är ännu större 200 miljarder kronor. Att pollinatörer trängs tillbaka har bland annat att göra med att jordbruket bedrivs allt mer industriellt. Det är svårt för pollinerande insekter att hitta mat och boplatser i det förändrade jordbrukslandskapet. Kemikalieanvändningen är en annan orsak som det är svårt att göra något åt, eftersom de nuvarande jordbrukssystemen bygger på att bekämpningsmedel används. Här drar humlorna det kortaste strået. WWF vill att förlusten av biologisk mångfald sätts på dagordningen. Frågan är lika viktig som klimatförändringen, eftersom den slår direkt och indirekt mot vår livsmedelsförsörjning.

Parti som tar parti för bin

Det är inte särskilt svårt att hålla med Karolina Skog, mp, om deras förslag i Aftonbladet för hur vi ska underlätta för alla pollinatörer. Det känns faktiskt som att denna fråga äntligen kommit upp på den politiska agendan. Och att man inser att pollinatörer som försvinner ur landskapet är en indikator på att något är riktigt galet.

Midsommarblomster

Hur ser det ut i naturen så här till midsommar? Kommer det att gå att plocka sju olika  blomster för att lägga under huvudkudden? Eller för att binda en krans? Det är i varje fall flera av de blommor man är van att plocka som redan blommat över. Det var många år sedan midsommarblomster var midsommarblomster. Prästkragarna slokar. Oxtungan har vissnat. Liljekonvalj har varit borta i flera veckor, men den ju å andra sidan fridlyst. Aklejan har gjort sitt för i år. Lupiner och Ryssgubbe likaså. Förgätmigej kan man glömma. Pionerna är på sluttampen. Men det finns rödklöver och tistlar. Man kanske måste stödköpa i växtbutiken för att få ihop sju sorter.

Pollinerarna är beroende av att det finns blommor hela säsongen. Men  nu finns det risk att det blir ett glapp i juli till följd av värmeböljan den senaste månaden. Då kan nektartillförseln bli dålig. Det vi har haft är en försmak av hur det kommer att bli till följd av klimatförändringen. Pollinerarna kommer att ha svårt att hänga med i svängarna. De  behöver kontinuerlig tillförsel av energi.

Gräs är inte biologisk mångfald

”Jag brukar likna hårdklippta gräsmattor med en biologisk öken. Inser att det är en dålig jämförelse. En öken är ett under av biologisk mångfald i jämförelse”, säger Johan Ununger som tidigare var VD för Saltå Kvarn.

Hårdklippta gräsmattor har blivit något av en park- och trädgårdsnorm. Det anses vackert och är skönt att gå barfota på. Men de innehåller ingen biologisk mångfald och saknar värde för pollinerare.  Just som blommor växer upp klipps de ner och många av de växter som växer i gräsmattor såsom maskrosor och vitklöver ses som ogräs som ska hållas efter.

När man talar om grönområden i stadsmiljöer inkluderar man gräsytor. Men detta ger tyvärr en falsk bild, eftersom det inte säger något om den biologiska mångfalden. Gräsytor gynnar inte pollinerande insekter. De kan  till och med vara ett hinder som insekterna måste ta sig över för att hitta näring. Ska man beskriva den biologiska mångfalden i staden måste alltså de hårdklippta gräsmattorna räknas bort.

I en artikel på Natursidan utvecklas dessa tankar.


Våra råd:
– Gör om gräsmattor till ängsmark
– Klipp mer sällan och med högre klipphöjd
– Gör birutor i gräsmattan som inte klipps
– Tänk om beträffande vad som är ogräs


 

Äng vid Brittiska Ambassaden

Personalen vid Brittiska ambassaden har engagerat sig i visionen att göra Nationalstadsparken bivänlig. Ambassadören David Cairns har uppmanat de övriga ambassaderna i Diplomatstaden att följa det brittiska exemplet. På bilden syns han så ängsblommor och på den andra bilden berättar Sharon Cairns om visionen och att så småningom hela Stockholm ska surra av pollinerande insekter.

Designa en gata

Vi har fått ett intressant konsultuppdrag av Östermalms Stadsdelsförvaltning. Vi ska designa om området längs Gärdesgatan i Stockholm till att bli pollinerarvänligt. Gärdesgatan är en strategiskt viktig förflyttningskorridor för insekter, eftersom den knyter samman Gärdet med Nobelparken och vidare över till Södra Djurgården. Främst ska den biologiska växtmångfalden ökas, men det ska också bli fler bra boplatser för insekter.  Gärdesgatan ingår i en buffertzon till Nationalstadsparken och är därmed en länk i visionen  att göra hela parken till ett pollinerarvänligt område.

Förlust av biologisk mångfald lika farligt som klimatförändringen

Skövling av naturen hotar att minska jordens förmåga att ge mat, vatten och säkerhet till miljontals människor. Forskare är av den uppfattningen att det är är lika farligt som klimatets förändring, Det framgår av en forskningsrapport frår FN. Speciellt nämns den snabba nedgång i fiskebeståndet i haven runt Asien, minskningen av färskvatten i Amerika och över 40% tillbakagång av landlevande arter i Europa.

Samtidigt som denna rapport publiceras får vi veta att den sista vita noshörningen har dött och att det skett en dramatiskt minskning av fåglarna i Frankrike.

Med minskad växtmångfald minskar också antalet pollinerare, som ju är en central ekosystemtjänst för att vi ska få mat på bordet.

 

Biologiska mångfaldens dag (2)

Bin i stan och Nationalstadsparken Loves Pollinators kommer att vara medarrangör till den Internationella Biologiska mångfaldens dag som äger rum  22 maj. Inför den dagen  kommer vi att berätta om alla de aktiviteter som pågår och planeras  i Nationalstadsparken och som har som mål att främja biologisk mångfald och framför tar sikte på att hjälpa pollinerare att hitta mat och bostad. Du får gärna  berätta vad du gör för den biologiska mångfalden. Gå in på hemsidan och berätta  och skicka med foto.

Biologiska Mångfaldens Dag

22 maj infaller den Biologiska Mångfaldens dag.  Det tänker vi använda som startskott för att gå ut publikt med  initiativet ”Nationalstadsparken – en pollinerarvänlig park”.  Då kommer vi att samla ihop och berätta om alla åtgärder som görs eller planeras inom parken för att öka artrikedomen och speciellt för att underlätta tillvaron för alla pollinerare.

Äldre inlägg

© 2018 Bin i stan

Tema av Anders NorenUpp ↑