Kategori: Bekämpningsmedel (sida 1 av 2)

Motarbeta bidödare

Många svenska banker har Monsanto, som säljer det bidödande medlet Roundup,  i sina aktieportföljer. Om du värnar om pollinerar kan det vara en god idé att kontakta din bank för att ta reda på hur den  investerar dina och dina barns sparpengar. Så att du inte, utan veta om det, indirekt stödjer en bidödande verksamhet.

Humleexpert om industrijordbruket

I en artikel på Natursidan intervjuas Dave Goulson som forskar om humlor och pollinerare. Han jämför kemiindustrins försök att vilseleda politiker och forskare med de kampanjer som tobaksindustrin ägnade sig åt för att förhindra att rökning klassades som hälsofarligt och cancerframkallande. Han nämner också att sedan EU förbjöd neonikotinoider på vissa grödor för fem år sedan har det inte inneburit en nedgång i produktionen av dessa, vilket kemiindustrin varnade för.  I artikeln hävdar han att neonikotinoider är farligare än DDT och att medlet slår inte bara mot skadeinsekterna utan mot alla insekter. Även om medlet nu förbjuds inom EU används det fortfarande på många andra håll i världen och gör att antalet pollinerande insekter fortsätter att minska.

Bekämpning utan kemi

Det finns naturliga sätt att minska skadegörelse inom jordbruket utan att använda kemikalier. Att så stråk av blommor genom odlingsfälten gynnar insekter som käkar upp skadegörarna. Det blir vackert också.

Out with pesticides, in with wildflowers

Storseger för bina

Den långdragna frågan om användning av neonikotinoider har äntligen fått sitt slut. Idag beslutade EU att förbjuda all användning av medlet utomhus från och med slutet av 2018. Nu får det bara användas i slutna växthus, vilket måste betraktas som en kompromiss, eftersom det gör skada där också. Medlet som påverkar binas nervsystem, vilket påvisats gång på gång, misstänkts också vara cancerframkallande. Grattis till EU att de stod upp mot alla lybbyansträngningar från kemikalieindustrin!

RoundUp. Slutet är nära

En domstol i Kalifornien  har fastställt att Monsanto’s bekämpningsmedel RoundUp ska listas som ett medel som sannolikt är cancerframkallande. Därmed ska förpackningarna förses med en varningstext.

WHO, Världshälsoorganisation, kom fram till detta redan 2015, men i EU ansågs inte WHOs ställningstagande tillräckligt för att förbjuda detta medel. Men frågan kommer upp igen i EU…

Goda nyheter för pollinerare

EU:s organisation för riskbedömning ‘European Food and Safety Authority’ har, efter att ha granskat 1500 vetenskapliga artiklar, kommit fram till att tre  olika typer av neonikotinoider är skadliga för honungsbin, humlor och solitärbin. Den här  rapporten gör att möjligheten ökar att EU efter många om och men kommer att stoppa användningen av dessa medel. Bra för alla pollinerare!

Blommor mot skadeinsekter

Tester som görs på jordbruksmark i England går ut på att plantera långa stråk av blommor med 6 m bredd och 100 m mellan raderna. Det tar upp 2% av den brukbara ytan. Man räknar med är att blommorna ska dra till sig olika insekter som livnär sig på de insekter som angriper grödan. Ytterst kan vinsten bli att bekämpningsmedel inte behöver användas, rapporterar the Guardian.

Nya rön som förklarar bidöd

En  bred amerikansk studie kopplar nedgång i populationen av bin och humlor till användning av bekämpningsmedel mot svamp. Det är ett samband som inte tidigare konstaterats, inte ens misstänkts. Det verkar som att svampmedlen gör att insekterna blir mer mottagliga för sjukdomen nosema. The Guardian rapporterar. Det är alarmerande eftersom svampmedel används i bred omfattning inom jordbruket.  I artikeln konstateras att ytterligare forskning  visar hur neonikotinoider bidrar till minskning av förekomsten av pollinerande insekter.

Det är dags att införa striktare  regler för användning av bekämpningsmedel. Som det nu visar sig kommer riskerna och effekterna fram först efter lång tids användning. Dessa skulle ha kommit fram innan produkterna tillåts marknadsföras.

Värdet av pollinering

I denna film får man en förståelse för hur mycket pollineringen är värd, hur mycket av vår mat som skulle försvinna om de pollinerande insekterna försvann och de svindlande kostnader det skulle innebära att ersätta pollinering med mänsklig arbetskraft.

Giftfritt inom Ekoparken

För att skydda alla insekter inom Ekoparken är vår strävan att olika former av bekämpningsmedel ska bannlysas.

Vi kommer att driva på att så sker inom tre områden:

  • inga kemiska bekämpningsmedel för att hålla efter ogräs eller skadedjur i Ekoparken
  • endast ekologiska blomfröer
  • plantering endast av sådana växter som är odlade utan bekämpningsmedel

I det senare fallet är det inte vanligt i Sverige att  detta krav ställs på växtbutiker. Men om växter har drivits upp med användning av  bekämpningsmedel  kommer det att skada bina. Speciellt gäller det den grupp medel som kallas neonikotinoider.  Blommorna kommer att bära med sig dessa gifter och när insekter kommer för att skörda nektar eller pollen får de i sig av gifterna. I fallet med honungsbin betyder det att de drar in gifterna i bikupan vilket gör att det går att spåra gifterna i honungen som vi människor konsumerar. Detta har forskare vid Sussex universitet funnit.

I England har Friends of the Earth och andra organisationer drivit krav att trädgårdsväxter ska odlare giftfritt. Byggvarukedjan B&Q med över 350 butiker i Storbritannien och 7 miljoner kunder har meddelat att de slutat sälja växter som är behandlade med neonikotinoider. Senaste annonserade den stora kedjan Homebase som säljer bygg-, hushålls- och trädgårdsprodukter att de under 2018 slutar sälja  växter som behandlats med neonikotinoider i sina 250 butiker i Storbritannien. Totalt 10 butikskedjor har nu slutat sälja bifarliga växter.

Effekten kommer att bli att bin kommer att få en bättre tillvaro i alla engelska trädgårdar.

 

Äldre inlägg

© 2019 Bin i stan

Tema av Anders NorenUpp ↑