Kategori: aktuellt (sida 2 av 3)

Konferens om ekosystemtjänster i stadsmiljö

Håkan Emilsson från U&We medverkade. Peter Wrenfält väntar på sin tur.

Nätverket C/O City som under flera år utvecklat metodik för att bl a beräkna värdet av ekosystemtjänster hade en avslutande konferens idag med 300 personer. Miljöministern som höll tal berättade att en rapport tas fram om levande städer och regeringen kommer att i budgeten avsätta 100 milj kr för att skapa och förbättra ekosystemtjänster. Glädjande besked!

Det var också mycket prat om vikten av ekosystemtjänsten pollinering. Jag hade en hel bunt med broschyrer över skötselåtgärder som gynnar pollinerare och de gick åt.

Facebook-sida uppe

Initativet ‘Djurgården loves bees’ som vill göra hela Nationalstadsparken till en bi- och pollinerarvänlig zon har nu en egen Facebooksida. Bin i Stan är en av grundarna.

 

 

Katastrofal minskning av insekter

Allmänheten engagerades för att räkna insekter i 64 naturreservat i Tyskland. Resultatet visade sig, när man räknade in alla olika sorters insekter,  vara en 75 procent minskning av antalet under en 27-årsperiod.  Forskare har inte kunna fastställa anledningen, vädret kan vara en orsak, men man tror att det sammanhänger med en rad faktorer som ensidigt jordbrukslandskap vilket ger minskad föda och kemiska bekämpningsmedel. Forskare är oroliga och säger att dessa siffror indikerar att detta är ett generellt fenomen och inte begränsat till de studerade områdena i Tyskland.

Banksy’s sanning

Graffitikonstnären Banksy’s version av hotet mot pollinatörer.

 

Bikupa vid Engelska kyrkan

Nu har bikupan som står på kyrkogården till Engelska kyrkan invigts. Det är en vackert  blå trågkupa som Bin i Stan anlitat Stocholms Biodlarförening att sköta. Bikupan är ett första konkret steg mot den djärva visionen att göra hela Nationalstadsparken till en bi- och pollinerarvänlig zon. Det är en vision som fått fotfäste bland ambassaderna runt Diplomatstaden och med brittiska ambassadörens hustru Charon Cairns som motor. Runt i världen och inte minst i England finns det inspirerande exempel på hur stadsnära  parklandskap kan skötas på ett sätt som gör att pollinerande insekter trivs. Viktiga ledord är att skapa biologisk mångfald och att anlägga ängsmark då finner insekterna föda.

Bikupan och skötseln av den har finansierats genom donationer från en rad personer och organisationer, bl a Eva och Salvatore Grimaldi, Denise och Stefan Persson, Brittiska ambasaden, Engelska kyrkan, International Women’s Club, American Club, Diplomatic Spouses Club, G.A.Design International.

Det var intressant att titta in och se vad bina gör

Glass utan glyfosat

Ben&Jerry har beslutat att all glass de säljer ska från och med nästa år vara fri från glyfosat. Detta efter att de konstaterat att bekämpningsmedlet spritt sig upp i näringskedjan till deras glassar. Glyfosat finns i smärre mängder i människors urin, bröstmjölk, i bröd, öl och i kvinnliga sanitetsprodukter. Det är med andra ord ett medel som inte försvinner efter användning

Glyfosat finns i bekämpningsmedlet RoundUp. Man kunnat konstatera att det försvagar bin och humlor. Där det sprutas på åkermark är förekomsten av pollinerande insekter mindre. Forskare har också kunnat konstatera att honungsbin mister sin navigeringsförmåga när de utsätts får medlet.

Håller bidöden på att vända?

Tecken tyder på att i USA färre bisamhällen dör i år jämfört med 2016. Uppgifterna måste bekräftas flera gånger om, men det är positivt att den nedgående spiralen eventuellt har brutits.  I Sverige har de senaste åren de årliga förlusterna av bisamhällen legat på 25%. Orsaken till att så många samhällen dör en en kombination av en rad faktorer såsom kvalster, sjukdomar, brist på föda och kemikalier. Alla dessa faktorer leder till att samhällen försvagas och vanligtvis dör de då under vintern. Positiva är dock att antalet biodlare ökar. Många lokala biodlarföreningar har årliga kurser och till exempel i Nyköpings Biodlarförening har  det varit svårt att få tag på samhällen till alla som vill komma igång.

Bråda tider

 

Nu surrar det intensivt i alla trädgårdar. Lavendel är en favorit för både bin och fjärilar.

Birobotar löser inte problemet med bidöden

Det har diskuterats att kunna ersätta bin och humlor med små robotar som flyger runt och pollinerar blommor. Det är när man börjar räkna på detta som man till fullo inser värdet av den ekosystemtjänst som bina och andra pollinerare tillhandahåller. I en artikel i DN diskuteras flygande robotar som en lösning på problemet att antalet bin och andra pollinerare minskar. Uppskattningsvis finns det 3 biljoner honungsbin i världen. Om dessa skulle ersätta med robotar som endast kostar 1 öre per styck skulle det ändå kosta 30 miljarder kronor, Och så går de sönder eller försvinner och ska ersättas med nya. Det är en orimlig ”end of pipe-lösning”. Bättre att satsa på att förändra jordbrukslandskapet och sluta med giftiga bekämpningsmedel. Man skulle kunna göra mycket för de pengar det skulle kosta att ersätta bina.

Bin står för hopp

Efter det tragiska bombdådet i Manchester har tatuerare i staden gått samman för att samla pengar till de drabbades familjer. Det gör de genom att tatuera ett bi. Biet är en gammal symbol i Manchester sedan dess storhetstid inom textilindustrin. Hundratals människor har nu ett bi på kroppen. Enligt initiativtagaren står biet för hopp och styrka.

Kön utanför en tatueringsstudio

 

 

 

Äldre inlägg Nyare inlägg

© 2018 Bin i stan

Tema av Anders NorenUpp ↑