Kategori: aktuellt (sida 2 av 3)

Glass utan glyfosat

Ben&Jerry har beslutat att all glass de säljer ska från och med nästa år vara fri från glyfosat. Detta efter att de konstaterat att bekämpningsmedlet spritt sig upp i näringskedjan till deras glassar. Glyfosat finns i smärre mängder i människors urin, bröstmjölk, i bröd, öl och i kvinnliga sanitetsprodukter. Det är med andra ord ett medel som inte försvinner efter användning

Glyfosat finns i bekämpningsmedlet RoundUp. Man kunnat konstatera att det försvagar bin och humlor. Där det sprutas på åkermark är förekomsten av pollinerande insekter mindre. Forskare har också kunnat konstatera att honungsbin mister sin navigeringsförmåga när de utsätts får medlet.

Håller bidöden på att vända?

Tecken tyder på att i USA färre bisamhällen dör i år jämfört med 2016. Uppgifterna måste bekräftas flera gånger om, men det är positivt att den nedgående spiralen eventuellt har brutits.  I Sverige har de senaste åren de årliga förlusterna av bisamhällen legat på 25%. Orsaken till att så många samhällen dör en en kombination av en rad faktorer såsom kvalster, sjukdomar, brist på föda och kemikalier. Alla dessa faktorer leder till att samhällen försvagas och vanligtvis dör de då under vintern. Positiva är dock att antalet biodlare ökar. Många lokala biodlarföreningar har årliga kurser och till exempel i Nyköpings Biodlarförening har  det varit svårt att få tag på samhällen till alla som vill komma igång.

Bråda tider

 

Nu surrar det intensivt i alla trädgårdar. Lavendel är en favorit för både bin och fjärilar.

Birobotar löser inte problemet med bidöden

Det har diskuterats att kunna ersätta bin och humlor med små robotar som flyger runt och pollinerar blommor. Det är när man börjar räkna på detta som man till fullo inser värdet av den ekosystemtjänst som bina och andra pollinerare tillhandahåller. I en artikel i DN diskuteras flygande robotar som en lösning på problemet att antalet bin och andra pollinerare minskar. Uppskattningsvis finns det 3 biljoner honungsbin i världen. Om dessa skulle ersätta med robotar som endast kostar 1 öre per styck skulle det ändå kosta 30 miljarder kronor, Och så går de sönder eller försvinner och ska ersättas med nya. Det är en orimlig ”end of pipe-lösning”. Bättre att satsa på att förändra jordbrukslandskapet och sluta med giftiga bekämpningsmedel. Man skulle kunna göra mycket för de pengar det skulle kosta att ersätta bina.

Bin står för hopp

Efter det tragiska bombdådet i Manchester har tatuerare i staden gått samman för att samla pengar till de drabbades familjer. Det gör de genom att tatuera ett bi. Biet är en gammal symbol i Manchester sedan dess storhetstid inom textilindustrin. Hundratals människor har nu ett bi på kroppen. Enligt initiativtagaren står biet för hopp och styrka.

Kön utanför en tatueringsstudio

 

 

 

Internationella kvinnor stöder svenska bin

Igår höll Bin i Stans Göran Wiklund ett anförande om bin och pollinerare för International Womens’ Club. Det ägde rum vid Brittiska Ambassadens residens och 60-tal medlemmar ur klubben hade kommit. Ett syfte var att samla in pengar för att Bin i Stan ska kunna ställa upp en bikupa vid engelska kyrkan och för att kunna göra en inventering av Djurgården för att ta fram på skötselåtgärder som gör det ändå lättare för pollinerande insekter att trivas och för att föreslå lämpliga uppställningsplatser för bikupor. Denna inventering är ett första steg i visionen om Djurgården som en bivänlig park.

Medlemmar i somrig klädsel

Intresset för binas situation var stark bland de lyssnade medlemmarna och frågorna var många. Särskilt oroade man sig för en framtid som innebär att bin kommer att transporteras runt på stora långtradare för att hjälpa till med pollinering på grund av att de lokala pollinatörerna har försvunnit, något som nu sker i USA.  Eller att som på sina håll i Kina man måste pollinera fruktträden manuellt, eftersom insekterna inte längre finns där för att erbjuda den ekosystemtjänsten.

Lastbil med bisamhällen

 

 

 

 

Manuell pollinering i Kina

Bee Walk

Under helgen anordnades en ”Bee Walk” längs Djurgårdskanalen i Stockholm. Ett 75-tal deltagare promenerade och uppmanades att sätta på sig sina biglasögon; se vilka blommor som är attraktiva och nektarfyllda, se ut lämpliga platser att ställa upp bikupor på. Göran Wiklund från Bin i Stan guidade och stannade upp med jämna mellanrum och pratade, pekade och berättade om binas fantastiska men hotade värld. Deltagarna hade fått fröpåsar vänligen skänkta av Weibulls och ägnade sig  åt gerillaplantering längs promenaden. Bakom initiativet står Sharon Cairns, hustru till Engelska ambassadören. Syftet var  att samla in pengar till en bikupa som ska stå intill Engelska kyrkan i Diplomatstaden. Sharon, medarbetare vid ambassaden och kyrkan och ett helt gäng med bientusiaster hade hjälpt till med bakning, koka kaffe och te, blåsa upp ballonger, anordna frågesport om bin , allt under temat ”Djurgården älskar bin”.

Vänster. Göran pekar och förklarar. Höger. Busfrön gerillasår

Vänster. Lasse Hellander från Bin i Stan med andäktiga lyssnare. Höger. Glada deltagare.

Avtal med Stockholmshem

Ett ramavtal har tecknats med Stockholmshem som innebär att Bin i Stan tillsammans med två andra leverantörer kommer att hyra ut bikupor till olika bostadsområden som Stockholmshem förvaltar. Genom det avtalet kommer antalet biinvånare i staden att öka med många hundra tusen individer.

För mer information , se pressmeddelande

Djurgården – en bivänlig park

Sharon Cairns, hustru till den engelska ambassadören i Stockholm, har tagit ett djärvt initiativ och föreslår att Djurgården görs till en park för bin och pollinatörer och hennes vision får stöd av Kungl Djugårdsförvaltningen. En bakgrund till visionen är det faktum att vi är beroende av bin och pollinatörer för vår matförsörjning och idag är många av dessa nyttiga insekter hotade och en hel del rödlistade.

En första bikupa kommer att ställas ut i Diplomatstaden vid Engelska kyrkan, som U&We:s projekt Bin i Stan kommer att installera och sköta. På samma sätt kommer Kungl. Djurgårdsförvaltningen att hyra en bikupa för att medverka till att binas invånarantal på Djurgården ökar. I nästa skede erbjuds alla företag och verksamheter på Djurgården att medverka i visionen och hyra bikupor.

Bin i Stan genomför en inventering av Djurgården för att finna lämpliga platser för bikupor. Det ingår också att ta fram förslag på hur skötsel och förvaltning av parken kan göras på ett sätt som underlättar binas och andra pollinatörers ekosystemtjänst. Det kan göras på många enkla sätt, exempelvis lämna gräsytor oklippta, klippa mer sällan, så ängsblommor och på andra sätt skapa biologisk mångfald, underlätta för vildbin att finna mat och boplatser och att skapa sammanhängande flygstråk. Pollinering är en tjänst som helt gratis kommer oss tillgodo i form av pollinering av frukt, bär och andra grödor. Utan den skulle våra matbord se mycket tråkiga ut.

Den 28 maj genomförs en ”Bee Walk” runt Djurgårdsbrunnskanalen där visionen presenteras närmare och där binas prekära situation belyses. Tips ges på hur var och en kan medverka för att underlätta för pollintörer, även om man så bara har en balkonglåda. Göran Wiklund och Lasse Helander från Bin i Stan kommer att berätta om livet i bikupan och hur bina hotas. Ett ytterligare syfte är att inbjuda till att medverka till finansiering av den första bikupan i Diplomatstaden och därmed ta första steget mot visionen om Djurgården. Vill du anmäla dig? Skriv till chaplain@stockholmanglicans.se

Skördefest

I lördags var det skördefest vid Färgargården i Norrköping. Det är Econova och Weibulls som sponsrar festen. Mikael som byggt kuporna sålde Bin i Stan-honung och varenda burk gick åt. Bina i de två kuporna har producerat ofattbara 140 kg honung. Uppenbarligen är det ett perfekt ställe att kuporna på.

2016-09-10-13-27-42

 

Äldre inlägg Nyare inlägg

© 2017 Bin i stan

Tema av Anders NorenUpp ↑