Kustbandbi Foto: Krister Hall

Det är inte lätt att identifiera våra ca 300 olika arter av bin. Men hjälp finns. Artdatabanken har en nyckel som underlättar igenkänning. Tydliga foton gör att man lätt kan jämföra sina egna fynd med nyckel.n