En trädgård med en rik biologisk mångfald och blommande växter hela säsongen, det gillar de pollinerande insekterna. Men det finns många andra kännetecken på en trädgård som är ett pollinerarparadis. Här kan du pricka för hur många poäng din trädgård får.