Värmen och torkan gör att blommorna vissnar alldeles för tidigt. När johannesört och rallarros vissnat finns det inte mycket kvar för pollinerarna. I alla fall inte utanför trädgårdarna. Ljung i bästa fall. Det här gör att biodlare behöver vara försiktiga och inte skatta för mycket. På vissa håll i landet stödutfordrar man redan med sockerlösning för att bina inte ska svälta. Gör klimatförändringen att vilda blommor försvinner tidigt blir det problem inte bara för honungsbin utan för alla pollinerare.