Anlägger man blomsterrabatter kommer de snabbt att locka till sig bin. Det visas i en tysk studie. Forskare studerade ett antal nya rabatter som anlagts i München och fann att inom ett år hade 1/3 av de befintliga biarterna  i staden hittat till  blommorna i rabatterna. De hade alltså snabbt upptäckt de nya näringskällorna. Det är verkligen goda nyheter att åtgärder för att gynna pollinerare ger så snabbt resultat! Men då ska det vara blommor som bina dras till, vilket tyvärr inte är fallet med alla offentliga rabatter.