Idag skriver ett nytt nätverk som ska samarbeta för att synliggöra värdet av ekosystemtjänster i Aktuell hållbarhet: Nytt nätverk: ”Ekosystemtjänster behöver stärkas!”

Kul tycker vi! Men hur ska de samarbeta för att stärka pollinering som de pekar ut som problem? Kanske kan Bin i stan visa vägen. Vill du också vara med och stärka denna hotade ekosystemtjänst? Hör av dig till oss och hyr en bikupa så bidrar du både till att stärka pollinering, får honung och bidrar till att kunskapen om biskötsel underhålls lokalt.