Många svenska banker har Monsanto, som säljer det bidödande medlet Roundup,  i sina aktieportföljer. Om du värnar om pollinerar kan det vara en god idé att kontakta din bank för att ta reda på hur den  investerar dina och dina barns sparpengar. Så att du inte, utan veta om det, indirekt stödjer en bidödande verksamhet.