En digital fortbildning för lärare inom biologisk mångfald och pollinering startar 25 mars . Det är projektet Pollinera Parken  som bjuder in lärare från hela Sverige tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet och Vetenskapens Hus. Pollinera Parken är ett initiativ som vill göra Kungl Nationalstadsparken till en pollinerarvänlig oas.

Fortbildningen riktar sig till lärare inom de lägre årsklasserna och tanken är att deras elever ska bli små ambassadörer för de pollinerande insekterna. Fortbildningen är kostnadsfri.

Bin i Stan/U&We har varit med att designa  innehållet i fortbildningen.