Igår samlades ett 30-tal intressenter för olika verksamheter och föreningar med koppling till Nationalstadsparken till Brittiska ambassaden för en presentation av visionen Ekoparken – en pollinerarvänlig park. De fick höra om hotet mot pollinerare, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och vad man kan göra för att underlätta för pollinerande insekter att finna bo och föda.

Det blev stor uppslutning omkring visionen  och alla ombads att utifrån sina förutsättningar ge exempel på vad de kan göra för att dra sitt strå till stacken. Det blev en lång lista som vi nu ska bearbeta! Det betyder att vi nu är igång. Vi ska fortsätta att träffa fler intressenter. Målet är att få med alla som har intressen i Ekoparken och få dem engagerade.

Sharon Cairns, Brittiska Ambassaden presenterar visionen

En stor skara intressenter samlades i Ambassadens residens