Håkan Emilsson från U&We medverkade. Peter Wrenfält väntar på sin tur.

Nätverket C/O City som under flera år utvecklat metodik för att bl a beräkna värdet av ekosystemtjänster hade en avslutande konferens idag med 300 personer. Miljöministern som höll tal berättade att en rapport tas fram om levande städer och regeringen kommer att i budgeten avsätta 100 milj kr för att skapa och förbättra ekosystemtjänster. Glädjande besked!

Det var också mycket prat om vikten av ekosystemtjänsten pollinering. Jag hade en hel bunt med broschyrer över skötselåtgärder som gynnar pollinerare och de gick åt.