Kanadensiska forskare rapporterar i en artikel i tidskriften Science Reports att flyttfåglar som får i sig sädeskorn som är betade med neonikotinoider förlorar vikt och orienteringsförmåga. De menar att det är ett skäl till varför fåglar minskar i antal.

De har i experiment visat att vithuvad  sparv som matas med fyra resp åtta betade sädeskorn per dag i tre dagar förlorade 17 resp 25 procent av sin vikt samt visste inte längre att de skulle flyga norrut mot sina sommarvisten. Forskarna säger att fåglarna redan är utarmade efter en lång flygning när de anländer till sina mål. Har de dessutom ätit betade sädeskorn under vägen och förlorat vikt är det kritiskt . Dessutom kan reproduktionen störas.