Här finns det plats för många pollinerare, både stora och små.

Idag är det vanligt att man sätter upp insektshotell i sin trädgård. Sådana har till och med  blivit en trendig och trevlig present som alternativ till rödpavan när man är bortbjuden. Och kostar just inte mycket mer heller. Men det kan vara bra att känna till att av våra pollinerande insekter, och det finns ca 270 olika arter av bin, så boar ungefär 70% i marken. Så för att också de ska få hjälp att trivas i trädgården kan man göra i ordning sand- och jordbäddar i varma sydlägen. Där de kan gräva ner sig för att lägga ägg och för att övervintra.  Eller det räcker att man har ett område med blottad jord. När det vill växa igen får man slå. Det får inte bli så tätbevuxet att de inte kan ta sig ner ner till marken.