En forskningsstudie visar att humlor gärna gör sina bon i halmbalar. Sandra Lindström heter forskaren som undersökte 1265 halmbalar i Skåne och Östergötland och hon  fann humlor i nästan hälften av balarna. Nu har Jordbruksverket gett ut en broschyr som grundar sig på resultaten. I broschyren sägs att gamla halmbalar också har en funktion för smågnagare och andra djur. Hamlbalarna ska ställas två och två med gavlarna mot varandra så att det bildas ett krypin.