Om vi ska främja biologisk mångfald är det nödvändigt att skapa korridorer mellan grönområden, så att växter och djur och inte minst alla insekter som tillhandahåller pollinering kan förflytta sig. Att ha öar, oavsett hur rika de är på mångfald, fungerar inte i det långa loppet om de inte har förbindelse med intilliggande områden. Särskilt inte när förutsättningarna ändras till följd av klimatförändringen. Natursidan.se rapporterar om detta i en forskningsstudie från internationella naturvårdsunionen (IUCN).

Ett strålande exempel på en sådan korridor kan utformas i stadsmiljön har tagits fram av en medborgargrupp på söder i Stockholm. De föreslår en grön korridor från Götgatan via Mosebacke hela vägen till Hovings Malmgård vid Danvikstull. De kallar förslaget Fogelströms Stråk efter författaren Anders Fogelström som skildrade livet i dessa trakter under senare delen av 1800-talet.