EU:s organisation för riskbedömning ’European Food and Safety Authority’ har, efter att ha granskat 1500 vetenskapliga artiklar, kommit fram till att tre  olika typer av neonikotinoider är skadliga för honungsbin, humlor och solitärbin. Den här  rapporten gör att möjligheten ökar att EU efter många om och men kommer att stoppa användningen av dessa medel. Bra för alla pollinerare!