Fortifikationsverkets bikupa i Karlbergsparken lyser vackert röd i vintersolen. Bina samlas i ett sk vinterklot för att hålla värmen. De byter plats för att på så vis turas om att vara ytterst. De reglerar temperaturen så att den är 25° hela tiden inne i klotet. Blir det  kallt äter de mer för att fylla på energi.