För att skydda alla insekter inom Ekoparken är vår strävan att olika former av bekämpningsmedel ska bannlysas.

Vi kommer att driva på att så sker inom tre områden:

  • inga kemiska bekämpningsmedel för att hålla efter ogräs eller skadedjur i Ekoparken
  • endast ekologiska blomfröer
  • plantering endast av sådana växter som är odlade utan bekämpningsmedel

I det senare fallet är det inte vanligt i Sverige att  detta krav ställs på växtbutiker. Men om växter har drivits upp med användning av  bekämpningsmedel  kommer det att skada bina. Speciellt gäller det den grupp medel som kallas neonikotinoider.  Blommorna kommer att bära med sig dessa gifter och när insekter kommer för att skörda nektar eller pollen får de i sig av gifterna. I fallet med honungsbin betyder det att de drar in gifterna i bikupan vilket gör att det går att spåra gifterna i honungen som vi människor konsumerar. Detta har forskare vid Sussex universitet funnit.

I England har Friends of the Earth och andra organisationer drivit krav att trädgårdsväxter ska odlare giftfritt. Byggvarukedjan B&Q med över 350 butiker i Storbritannien och 7 miljoner kunder har meddelat att de slutat sälja växter som är behandlade med neonikotinoider. Senaste annonserade den stora kedjan Homebase som säljer bygg-, hushålls- och trädgårdsprodukter att de under 2018 slutar sälja  växter som behandlats med neonikotinoider i sina 250 butiker i Storbritannien. Totalt 10 butikskedjor har nu slutat sälja bifarliga växter.

Effekten kommer att bli att bin kommer att få en bättre tillvaro i alla engelska trädgårdar.