Att ekologisk odling gynnar pollinerande insekter är väl knappast en stor nyhet. Men nu har forskare vid Lunds Universitet i alla fall konstaterat att det förhåller sig på det viset. De konstaterar att det finns fler humlearter och fler stabila humlepopulationer än vid gårdar som odlar ekologiskt än i konventionellt jordbruk. Studien konstaterar att ekologiska odlingsmetoder har en stabiliserande effekt på mångfalden av pollinerande insekter i landskapet.