Vi har fått ett intressant konsultuppdrag av Östermalms Stadsdelsförvaltning. Vi ska designa om området längs Gärdesgatan i Stockholm till att bli pollinerarvänligt. Gärdesgatan är en strategiskt viktig förflyttningskorridor för insekter, eftersom den knyter samman Gärdet med Nobelparken och vidare över till Södra Djurgården. Främst ska den biologiska växtmångfalden ökas, men det ska också bli fler bra boplatser för insekter.  Gärdesgatan ingår i en buffertzon till Nationalstadsparken och är därmed en länk i visionen  att göra hela parken till ett pollinerarvänligt område.