Bin i stan och Nationalstadsparken Loves Pollinators kommer att vara medarrangör till den Internationella Biologiska mångfaldens dag som äger rum  22 maj. Inför den dagen  kommer vi att berätta om alla de aktiviteter som pågår och planeras  i Nationalstadsparken och som har som mål att främja biologisk mångfald och framför tar sikte på att hjälpa pollinerare att hitta mat och bostad. Du får gärna  berätta vad du gör för den biologiska mångfalden. Gå in på hemsidan och berätta  och skicka med foto.