Tidigare publicerad 2016-04-28 på www.uandwe.se/blog  

Samhällsutmaning

Vi lever genom den sjätte massutrotningen av arter på jorden. Genom att succesivt förändra jordens hav och land för att tillmötesgå människors behov har vi gjort världen mindre gästvänlig för andra arter. Det är inte bara ett dilemma vars etiska dimensioner behöver lyftas upp, det har även ökat risken för så kallade tröskeleffekter, att förutsättningarna för vårt moderna högteknologiska samhälle i grunden plötsligt förändras. Det är avgörande att vi står tillbaka och slutar hindra andra arter från att återuppbygga jordens resiliens.

Pollinering är en viktig och hotad ekosystemtjänst. En aktuell rapport från IPBES visar att mer än 40 % av världens pollinatörer hotas av utrotning. IPBES har även gjort en beräkning av den nytta dessa pollinatörer ger, $237 – $577 miljarder.

Några som tagit sig an denna utmaning är Sveriges alla biodlare. För dem finns massor av anledningar till varför de sköter bin, men de är alla medvetna om läget vi befinner oss i och att någon måste börja agera. De tar ett stort ansvar och besitter samlat en enorm kunskap om hur vi kan sköta vår planet. De är planetskötare.

U&We initierar affärsmodell för förändring

U&We vill vara med och skapa förutsättningar för både bin och biodlare att vara planetskötare och bidra till planetnytta, därför lanserar vi nu samverkansprojektet Bin i stan. Projektet bygger vidare på vår tidigare erfarenhet av att arbeta med affärs- och samverkansmodeller för det som är planetnyttigt, liknande c/o City och Hållbara restauranger.

Projektet

I Bin i stan samverkar medlemmar i Norrköpings biodlarförening, U&We och lokala kunder i Norrköping. Först ut är Econova som som säljer jord och fröer. Kunderna hyr en eller fler kupor som står uppställd hos dem. Skötsel görs av medlem från biodlarföreningen (biskötaren). Honungen skördas av biskötaren och kommer kunden tillgodo. Själva pollineringen fortsätter att vara en gratis tjänst som alla som bor i närheten av kuporna (ca 3 km radialt från kupan) kan ta del av. Den kommer att leda till både mer frukt och mer blomprakt i närliggande trädgårdar!

Reflektion

Ekosystemtjänster är kopplade, de bygger på varandra. Det är en av egenskaperna som gör att ekosystem är komplexa (läs: har tröskeleffekter), vilket ibland har fått en negativ association (jämfört med förutsägbara och kontrollerbara, mekaniska system). Men det är just denna egenskap som också gör att när man börjar dela med sig så får man mer, 1+1 > 2. I det här projektet bidrar biodlarna med sin kunskap och en del av sin tid, kunden bidrar med plats för kuporna och betalning för biodlarnas tid, vi bidrar med initiativ och erfarenhet, och resultatet blir att alla som bor i närheten får mer gratis pollinering. På liknande sätt kan ett förvaltande av mark och vatten som främjar mångfunktionalitet skapa mer nyttor för människor i ett lokalt perspektiv på massor av ställen och inom en bred variation av områden.

Framtid

Bin i stan startar som ett projekt i Norrköping, eftersom det finns engagemang och goda förutsättningar lokalt. Under 2016 startar vi och utvecklar konceptet. Framöver kommer vi skala upp och potentiellt utöka till fler platser. Känner du någon i eller omkring Norrköping som vill ha en kupa och bidra till mer bin i stan, maila bzz@binistan.nu.