Holländska forskare har tränat honungsbin att känna lukten av covid. De har fått sockervatten som belöning om de sticker ut sin långa tunga när de känner lukten. Forskarna menar att eftersom bin finns överallt det kan vara en fördelaktig metod speciellt i länder där man inte kan ha testutrustning för covid i stor skala.

Dock är frågan om inte bin i första hand ska användas till det som de också är bra på, nämligen att omvandla nektar från blommor till honung.