The Guardian rapporter att forskare konstaterat att vid sidan av ensidigt jordbruk, kemikalier, klimatförändring och förlust av habitat så finns det ytterligare en faktor som orsakar insektsdöden. Det är all belysning nattetid som gatulampor, och även strålkastare på bilar. Nattflyn som dras till ljus blir fast i lampans sken. Forskarna konstaterade att i deras studier en tredjedel av dessa var döda på morgonen. Andra blir lätta att upptäcka för exempelvis spindlar, fladdermöss, grodor och paddor. Vidare tycks belysning göra att vissa insekter blir osäkra på vad som natt och dag. vilket kan störa exempelvis fortplantning eller gör att de inte söker mat när de normalt borde göra det.  En del insekter sänder ut ljusningar för att hitta en partner. Artificiellt ljusstör ut sådana signaler.

I artikel sägs att av de miljontals insektsarter som finns är hälften nattaktiva. Forskarna menar att denna dödsorsak är påverkbar. Det går att minska på belysning, släcka eller skärma av ljus. Själv noterar  jag att många sommarstugeägare lämnar utebelysningen på nattetid för att tjuvar ska avskräckas. Det kanske är dags att tänka om!