Det finns naturliga sätt att minska skadegörelse inom jordbruket utan att använda kemikalier. Att så stråk av blommor genom odlingsfälten gynnar insekter som käkar upp skadegörarna. Det blir vackert också.

Out with pesticides, in with wildflowers