Personalen vid Brittiska ambassaden har engagerat sig i visionen att göra Nationalstadsparken bivänlig. Ambassadören David Cairns har uppmanat de övriga ambassaderna i Diplomatstaden att följa det brittiska exemplet. På bilden syns han så ängsblommor och på den andra bilden berättar Sharon Cairns om visionen och att så småningom hela Stockholm ska surra av pollinerande insekter.