Under helgen anordnades en ”Bee Walk” längs Djurgårdskanalen i Stockholm. Ett 75-tal deltagare promenerade och uppmanades att sätta på sig sina biglasögon; se vilka blommor som är attraktiva och nektarfyllda, se ut lämpliga platser att ställa upp bikupor på. Göran Wiklund från Bin i Stan guidade och stannade upp med jämna mellanrum och pratade, pekade och berättade om binas fantastiska men hotade värld. Deltagarna hade fått fröpåsar vänligen skänkta av Weibulls och ägnade sig  åt gerillaplantering längs promenaden. Bakom initiativet står Sharon Cairns, hustru till Engelska ambassadören. Syftet var  att samla in pengar till en bikupa som ska stå intill Engelska kyrkan i Diplomatstaden. Sharon, medarbetare vid ambassaden och kyrkan och ett helt gäng med bientusiaster hade hjälpt till med bakning, koka kaffe och te, blåsa upp ballonger, anordna frågesport om bin , allt under temat ”Djurgården älskar bin”.

Vänster. Göran pekar och förklarar. Höger. Busfrön gerillasår

Vänster. Lasse Hellander från Bin i Stan med andäktiga lyssnare. Höger. Glada deltagare.