Författare: Göran Wiklund (sida 2 av 7)

Svenska pollinerare hotade

I en färsk rapport från Naturvårdsverket konstateras att en tredjedel av våra vilda pollinatörer kan vara hotade, bland annat till följd av det moderna jordbruket som tränger tillbaka biologisk mångfald och tillgång på boplatser. Man föreslår bland annat att det ska skapas former för ersättning till bönder för att vidta åtgärder som gynnar pollinerare.

Sett mot bakgrund av detta hot är det ännu mer angeläget att vårt projekt att skapa pollinerarstrategier och sprida kunskap drivs framåt med full fart!

Förlust av biologisk mångfald lika oroande som klimatförändringen

WWF skriver om den snabba förlusten av biologisk mångfald. Risken är till exempel stor att vi förlorar två tredjedelar av alla ryggradsdjur från1970  till 2020. Vattenlevande djur, fåglar och insekter försvinner också i alltför rask takt. Den biologiska mångfalden ger oss ekosystemtjänster av olika slag, det vill säga allt det som haturen tillhandahåller gratis till oss människor. Man brukar tala om om tjänster som är försörjande (t.ex. vatten, bioenergi), reglerande (luftrening, pollinering), stödjande (fotosyntes) kulturella (hälsa, naturupplevelser). Värdet av pollinering beräknas 150 miljarder kronor bara i Europa. Värdet av dagmaskarnas arbete är ännu större 200 miljarder kronor. Att pollinatörer trängs tillbaka har bland annat att göra med att jordbruket bedrivs allt mer industriellt. Det är svårt för pollinerande insekter att hitta mat och boplatser i det förändrade jordbrukslandskapet. Kemikalieanvändningen är en annan orsak som det är svårt att göra något åt, eftersom de nuvarande jordbrukssystemen bygger på att bekämpningsmedel används. Här drar humlorna det kortaste strået. WWF vill att förlusten av biologisk mångfald sätts på dagordningen. Frågan är lika viktig som klimatförändringen, eftersom den slår direkt och indirekt mot vår livsmedelsförsörjning.

Ekologisk odling bra för pollinatörer

Att ekologisk odling gynnar pollinerande insekter är väl knappast en stor nyhet. Men nu har forskare vid Lunds Universitet i alla fall konstaterat att det förhåller sig på det viset. De konstaterar att det finns fler humlearter och fler stabila humlepopulationer än vid gårdar som odlar ekologiskt än i konventionellt jordbruk. Studien konstaterar att ekologiska odlingsmetoder har en stabiliserande effekt på mångfalden av pollinerande insekter i landskapet.

Växter pollinerare dras till

När vi är ute och håller föredrag om bin får vi ofta frågan om vilka växter som bin och humlor vill ha. Det är faktiskt de flesta växter som blommar; örter, buskar, träd.  Viktigt att tänka på när man komponerar sin trädgård är att det  finns blommor under hela tiden från vår till höst och gärna långblommande växter.

Ett tips när man ska köpa växter är att gå runt i en växtbutik en solig och vindstilla dag. Ta dig tid att  gå runt och titta vilka växter insekterna besöker. Där har du svaret på vilka växter du ska köpa.

Insekterna får världen att gå runt

Förlorar vi insekterna kollapsar hela vår miljö. Så säger insektsforskaren Dave Goulson i en film som tagits fram av DN och Världsnaturfonden och som DN publicerar idag. Filmen tar också upp orsakerna till att insekterna försvinner och varför 80 arter av bin är hotade.

 

Parti som tar parti för bin

Det är inte särskilt svårt att hålla med Karolina Skog, mp, om deras förslag i Aftonbladet för hur vi ska underlätta för alla pollinatörer. Det känns faktiskt som att denna fråga äntligen kommit upp på den politiska agendan. Och att man inser att pollinatörer som försvinner ur landskapet är en indikator på att något är riktigt galet.

Risk att bina svälter

Värmen och torkan gör att blommorna vissnar alldeles för tidigt. När johannesört och rallarros vissnat finns det inte mycket kvar för pollinerarna. I alla fall inte utanför trädgårdarna. Ljung i bästa fall. Det här gör att biodlare behöver vara försiktiga och inte skatta för mycket. På vissa håll i landet stödutfordrar man redan med sockerlösning för att bina inte ska svälta. Gör klimatförändringen att vilda blommor försvinner tidigt blir det problem inte bara för honungsbin utan för alla pollinerare.

Humleexpert om industrijordbruket

I en artikel på Natursidan intervjuas Dave Goulson som forskar om humlor och pollinerare. Han jämför kemiindustrins försök att vilseleda politiker och forskare med de kampanjer som tobaksindustrin ägnade sig åt för att förhindra att rökning klassades som hälsofarligt och cancerframkallande. Han nämner också att sedan EU förbjöd neonikotinoider på vissa grödor för fem år sedan har det inte inneburit en nedgång i produktionen av dessa, vilket kemiindustrin varnade för.  I artikeln hävdar han att neonikotinoider är farligare än DDT och att medlet slår inte bara mot skadeinsekterna utan mot alla insekter. Även om medlet nu förbjuds inom EU används det fortfarande på många andra håll i världen och gör att antalet pollinerande insekter fortsätter att minska.

Midsommarblomster

Hur ser det ut i naturen så här till midsommar? Kommer det att gå att plocka sju olika  blomster för att lägga under huvudkudden? Eller för att binda en krans? Det är i varje fall flera av de blommor man är van att plocka som redan blommat över. Det var många år sedan midsommarblomster var midsommarblomster. Prästkragarna slokar. Oxtungan har vissnat. Liljekonvalj har varit borta i flera veckor, men den ju å andra sidan fridlyst. Aklejan har gjort sitt för i år. Lupiner och Ryssgubbe likaså. Förgätmigej kan man glömma. Pionerna är på sluttampen. Men det finns rödklöver och tistlar. Man kanske måste stödköpa i växtbutiken för att få ihop sju sorter.

Pollinerarna är beroende av att det finns blommor hela säsongen. Men  nu finns det risk att det blir ett glapp i juli till följd av värmeböljan den senaste månaden. Då kan nektartillförseln bli dålig. Det vi har haft är en försmak av hur det kommer att bli till följd av klimatförändringen. Pollinerarna kommer att ha svårt att hänga med i svängarna. De  behöver kontinuerlig tillförsel av energi.

Trädgårdar på höjden

På många håll i världen bygger man vertikal grönska. Trädgårdar på höjden. De hjälper till att rena luften från avgaspartiklar, ger tillskott av syre, binder koldioxid. I en film från Mexico City använder  man regnvatten för bevattning och gamla plastflaskor som rivs sönder för den bädd växternas rötter behöver för att hålla sig kvar. Härutöver ges pollinerande insekter landningsplatser och skydd. Också korta avstånd när de ska förflytta sig.

Äldre inlägg Nyare inlägg

© 2019 Bin i stan

Tema av Anders NorenUpp ↑