Författare: Göran Wiklund (sida 2 av 7)

TED talk om bin

Marla Spivak, professor i apikultur, ger i sin föreläsning en förklaring till bidöden och förklarar varför bin är så viktiga för oss.

 

Rena vindrutor och andra obehagliga fenomen

I en lång läsvärd artikel i New York Times av journalisten Brooke Jarvis ger hon en beskrivning av det som kallats den Sjätte massutrotningen (The Sixth Mass Extinction). Det är ingen upplyftande läsning, men väl upplysande. Artikeln tar upp den snabba förlusten av insekter som pågår runt om i världen eller som det också benämns: Insektsarmageddon.

Forskare talar nu om ”defaunation” som kan liknas vid avskogning men av faunan. Man har tidigare studerat olika rara arter, men nu inriktar man sig också på att studera den totala minskningen  som mäts som vikten  av alla insamlade insekter. Och det är då man i studier finner att 70 procent eller mer av insekternas biomassa är borta.

Läsaren får lära sig om ”shifting baseline syndrome”, att vi successivt vänjer oss vi det som är, eftersom vi inte har en minnesbild av hur många arter som funnits. Vindrutefenomenet illustrerar detta . Många har inte längre en minnesbild av att man fick åka in på bensinstationer för att skrapa vindrutan ren  från alla insekter som fastnat. Snart är det endast en berättelse…. Samma sak med fågelsång som inte längre finns, fiskar som blivit mindre, däggdjur som inte finns där de fanns förr. Själv minns jag i alls fall alla insekter som samlades runt fotogenlampan när det var kräftskiva i trädgården.

Motarbeta bidödare

Många svenska banker har Monsanto, som säljer det bidödande medlet Roundup,  i sina aktieportföljer. Om du värnar om pollinerar kan det vara en god idé att kontakta din bank för att ta reda på hur den  investerar dina och dina barns sparpengar. Så att du inte, utan veta om det, indirekt stödjer en bidödande verksamhet.

Höstgöra

Så här på hösten samlas mycket löv i trädgårdar. Om ni krattar upp löven, var inte alltför noggrann, maskarna kommer att äta upp de löv som ligger kvar till våren. Kompostera löven eller samla ihop dem i en hög och låt dem ligga till våren. Bränn dem inte. När man krattar kommer det att följa med insekter, larveroch ägg som får en övervintringsplats i lövhögen. När de kommer fram i vår berikar de den biologiska mångfalden. Det kommer till exempel att vara en plats för humlor, fjärilar och andra pollinerare att gräva ner sig. Och när insekterna kläcks blir också en del föda för fåglar.

Gobelängmatta

Lionel Smith, forskare från Reding University, har under flera år arbetat med att skapa gräsfria blomstermattor för att skapa blomprakt och samtidigt  underlätta skötsel. Han kallar dess ytor tapestry lawns vilket på svenska översatts till gobelängmattor.

Lyssna på denna film från BBC där Lionel ger en beskrivning av vad tapestry lawns är.

Svenska pollinerare hotade

I en färsk rapport från Naturvårdsverket konstateras att en tredjedel av våra vilda pollinatörer kan vara hotade, bland annat till följd av det moderna jordbruket som tränger tillbaka biologisk mångfald och tillgång på boplatser. Man föreslår bland annat att det ska skapas former för ersättning till bönder för att vidta åtgärder som gynnar pollinerare.

Sett mot bakgrund av detta hot är det ännu mer angeläget att vårt projekt att skapa pollinerarstrategier och sprida kunskap drivs framåt med full fart!

Förlust av biologisk mångfald lika oroande som klimatförändringen

WWF skriver om den snabba förlusten av biologisk mångfald. Risken är till exempel stor att vi förlorar två tredjedelar av alla ryggradsdjur från1970  till 2020. Vattenlevande djur, fåglar och insekter försvinner också i alltför rask takt. Den biologiska mångfalden ger oss ekosystemtjänster av olika slag, det vill säga allt det som haturen tillhandahåller gratis till oss människor. Man brukar tala om om tjänster som är försörjande (t.ex. vatten, bioenergi), reglerande (luftrening, pollinering), stödjande (fotosyntes) kulturella (hälsa, naturupplevelser). Värdet av pollinering beräknas 150 miljarder kronor bara i Europa. Värdet av dagmaskarnas arbete är ännu större 200 miljarder kronor. Att pollinatörer trängs tillbaka har bland annat att göra med att jordbruket bedrivs allt mer industriellt. Det är svårt för pollinerande insekter att hitta mat och boplatser i det förändrade jordbrukslandskapet. Kemikalieanvändningen är en annan orsak som det är svårt att göra något åt, eftersom de nuvarande jordbrukssystemen bygger på att bekämpningsmedel används. Här drar humlorna det kortaste strået. WWF vill att förlusten av biologisk mångfald sätts på dagordningen. Frågan är lika viktig som klimatförändringen, eftersom den slår direkt och indirekt mot vår livsmedelsförsörjning.

Ekologisk odling bra för pollinatörer

Att ekologisk odling gynnar pollinerande insekter är väl knappast en stor nyhet. Men nu har forskare vid Lunds Universitet i alla fall konstaterat att det förhåller sig på det viset. De konstaterar att det finns fler humlearter och fler stabila humlepopulationer än vid gårdar som odlar ekologiskt än i konventionellt jordbruk. Studien konstaterar att ekologiska odlingsmetoder har en stabiliserande effekt på mångfalden av pollinerande insekter i landskapet.

Växter pollinerare dras till

När vi är ute och håller föredrag om bin får vi ofta frågan om vilka växter som bin och humlor vill ha. Det är faktiskt de flesta växter som blommar; örter, buskar, träd.  Viktigt att tänka på när man komponerar sin trädgård är att det  finns blommor under hela tiden från vår till höst och gärna långblommande växter.

Ett tips när man ska köpa växter är att gå runt i en växtbutik en solig och vindstilla dag. Ta dig tid att  gå runt och titta vilka växter insekterna besöker. Där har du svaret på vilka växter du ska köpa.

Insekterna får världen att gå runt

Förlorar vi insekterna kollapsar hela vår miljö. Så säger insektsforskaren Dave Goulson i en film som tagits fram av DN och Världsnaturfonden och som DN publicerar idag. Filmen tar också upp orsakerna till att insekterna försvinner och varför 80 arter av bin är hotade.

 

Äldre inlägg Nyare inlägg

© 2019 Bin i stan

Tema av Anders NorenUpp ↑