Författare: Göran Wiklund (sida 2 av 5)

Storseger för bina

Den långdragna frågan om användning av neonikotinoider har äntligen fått sitt slut. Idag beslutade EU att förbjuda all användning av medlet utomhus från och med slutet av 2018. Nu får det bara användas i slutna växthus, vilket måste betraktas som en kompromiss, eftersom det gör skada där också. Medlet som påverkar binas nervsystem, vilket påvisats gång på gång, misstänkts också vara cancerframkallande. Grattis till EU att de stod upp mot alla lybbyansträngningar från kemikalieindustrin!

RoundUp. Slutet är nära

En domstol i Kalifornien  har fastställt att Monsanto’s bekämpningsmedel RoundUp ska listas som ett medel som sannolikt är cancerframkallande. Därmed ska förpackningarna förses med en varningstext.

WHO, Världshälsoorganisation, kom fram till detta redan 2015, men i EU ansågs inte WHOs ställningstagande tillräckligt för att förbjuda detta medel. Men frågan kommer upp igen i EU…

Vi har fått ett stipendium

Föreningen Östermalm delade vid sitt årsmöte ut ett stipendium till  Bin i Stan. Det kommer väl till användning i vårt arbete med att göra Nationalstadsparken och hela Stockholm till ett område där pollinerande insekter sätts i fokus. Roligt att vi uppmärksammas. Ett stor tack till Föreningen Östermalm!

Designa en gata

Vi har fått ett intressant konsultuppdrag av Östermalms Stadsdelsförvaltning. Vi ska designa om området längs Gärdesgatan i Stockholm till att bli pollinerarvänligt. Gärdesgatan är en strategiskt viktig förflyttningskorridor för insekter, eftersom den knyter samman Gärdet med Nobelparken och vidare över till Södra Djurgården. Främst ska den biologiska växtmångfalden ökas, men det ska också bli fler bra boplatser för insekter.  Gärdesgatan ingår i en buffertzon till Nationalstadsparken och är därmed en länk i visionen  att göra hela parken till ett pollinerarvänligt område.

Musiker som engagerar sig för bina

Den virtuosa engelska musikgruppen Lau som spelar i en traditionell engelsk ton har tagit upp bin som tema i musikstycket Save the Bees. Man hör tydligt hur bina har det svårt. Ett annat välspelande engelskt band är Flook som har en låt som heter Beehive. Skönt sväng. Gruppen Lowground har också en låt de kallar Beehive. Fullt ös på det lilla dragspelet.

Förlust av biologisk mångfald lika farligt som klimatförändringen

Skövling av naturen hotar att minska jordens förmåga att ge mat, vatten och säkerhet till miljontals människor. Forskare är av den uppfattningen att det är är lika farligt som klimatets förändring, Det framgår av en forskningsrapport frår FN. Speciellt nämns den snabba nedgång i fiskebeståndet i haven runt Asien, minskningen av färskvatten i Amerika och över 40% tillbakagång av landlevande arter i Europa.

Samtidigt som denna rapport publiceras får vi veta att den sista vita noshörningen har dött och att det skett en dramatiskt minskning av fåglarna i Frankrike.

Med minskad växtmångfald minskar också antalet pollinerare, som ju är en central ekosystemtjänst för att vi ska få mat på bordet.

 

Biologiska mångfaldens dag (2)

Bin i stan och Nationalstadsparken Loves Pollinators kommer att vara medarrangör till den Internationella Biologiska mångfaldens dag som äger rum  22 maj. Inför den dagen  kommer vi att berätta om alla de aktiviteter som pågår och planeras  i Nationalstadsparken och som har som mål att främja biologisk mångfald och framför tar sikte på att hjälpa pollinerare att hitta mat och bostad. Du får gärna  berätta vad du gör för den biologiska mångfalden. Gå in på hemsidan och berätta  och skicka med foto.

Biologiska Mångfaldens Dag

22 maj infaller den Biologiska Mångfaldens dag.  Det tänker vi använda som startskott för att gå ut publikt med  initiativet ”Nationalstadsparken – en pollinerarvänlig park”.  Då kommer vi att samla ihop och berätta om alla åtgärder som görs eller planeras inom parken för att öka artrikedomen och speciellt för att underlätta tillvaron för alla pollinerare.

Goda nyheter för pollinerare

EU:s organisation för riskbedömning ‘European Food and Safety Authority’ har, efter att ha granskat 1500 vetenskapliga artiklar, kommit fram till att tre  olika typer av neonikotinoider är skadliga för honungsbin, humlor och solitärbin. Den här  rapporten gör att möjligheten ökar att EU efter många om och men kommer att stoppa användningen av dessa medel. Bra för alla pollinerare!

Blommor mot skadeinsekter

Tester som görs på jordbruksmark i England går ut på att plantera långa stråk av blommor med 6 m bredd och 100 m mellan raderna. Det tar upp 2% av den brukbara ytan. Man räknar med är att blommorna ska dra till sig olika insekter som livnär sig på de insekter som angriper grödan. Ytterst kan vinsten bli att bekämpningsmedel inte behöver användas, rapporterar the Guardian.

Äldre inlägg Nyare inlägg

© 2018 Bin i stan

Tema av Anders NorenUpp ↑