Författare: Göran Wiklund (sida 2 av 5)

Gräs är inte biologisk mångfald

”Jag brukar likna hårdklippta gräsmattor med en biologisk öken. Inser att det är en dålig jämförelse. En öken är ett under av biologisk mångfald i jämförelse”, säger Johan Ununger som tidigare var VD för Saltå Kvarn.

Hårdklippta gräsmattor har blivit något av en park- och trädgårdsnorm. Det anses vackert och är skönt att gå barfota på. Men de innehåller ingen biologisk mångfald och saknar värde för pollinerare.  Just som blommor växer upp klipps de ner och många av de växter som växer i gräsmattor såsom maskrosor och vitklöver ses som ogräs som ska hållas efter.

När man talar om grönområden i stadsmiljöer inkluderar man gräsytor. Men detta ger tyvärr en falsk bild, eftersom det inte säger något om den biologiska mångfalden. Gräsytor gynnar inte pollinerande insekter. De kan  till och med vara ett hinder som insekterna måste ta sig över för att hitta näring. Ska man beskriva den biologiska mångfalden i staden måste alltså de hårdklippta gräsmattorna räknas bort.

I en artikel på Natursidan utvecklas dessa tankar.


Våra råd:
– Gör om gräsmattor till ängsmark
– Klipp mer sällan och med högre klipphöjd
– Gör birutor i gräsmattan som inte klipps
– Tänk om beträffande vad som är ogräs


 

Bin eller drönare?

I en artikel i DN tar David Jonstad upp frågan varför vi alltid försöker lösa problem med teknik och innovationer i stället för att ställa till rätta det som var fel från början. Ett exempel som berörs är varför vi försöker ersätta pollinerare med små flygande maskiner som ska surra omkring i äppelträden och utföra pollinering. Det verkar rimligare att satsa på biologisk mångfald, ta bort gifter och gynna de insekter som utför den fantastiska ekosystemtjänster  pollinering – alldeles gratis.

Äng vid Brittiska Ambassaden

Personalen vid Brittiska ambassaden har engagerat sig i visionen att göra Nationalstadsparken bivänlig. Ambassadören David Cairns har uppmanat de övriga ambassaderna i Diplomatstaden att följa det brittiska exemplet. På bilden syns han så ängsblommor och på den andra bilden berättar Sharon Cairns om visionen och att så småningom hela Stockholm ska surra av pollinerande insekter.

Vårsurr

Står under körsbärsträdet som surrar av alla bin. Hoppfullt!
– Catharina Lindqvist

Storseger för bina

Den långdragna frågan om användning av neonikotinoider har äntligen fått sitt slut. Idag beslutade EU att förbjuda all användning av medlet utomhus från och med slutet av 2018. Nu får det bara användas i slutna växthus, vilket måste betraktas som en kompromiss, eftersom det gör skada där också. Medlet som påverkar binas nervsystem, vilket påvisats gång på gång, misstänkts också vara cancerframkallande. Grattis till EU att de stod upp mot alla lybbyansträngningar från kemikalieindustrin!

RoundUp. Slutet är nära

En domstol i Kalifornien  har fastställt att Monsanto’s bekämpningsmedel RoundUp ska listas som ett medel som sannolikt är cancerframkallande. Därmed ska förpackningarna förses med en varningstext.

WHO, Världshälsoorganisation, kom fram till detta redan 2015, men i EU ansågs inte WHOs ställningstagande tillräckligt för att förbjuda detta medel. Men frågan kommer upp igen i EU…

Vi har fått ett stipendium

Föreningen Östermalm delade vid sitt årsmöte ut ett stipendium till  Bin i Stan. Det kommer väl till användning i vårt arbete med att göra Nationalstadsparken och hela Stockholm till ett område där pollinerande insekter sätts i fokus. Roligt att vi uppmärksammas. Ett stor tack till Föreningen Östermalm!

Designa en gata

Vi har fått ett intressant konsultuppdrag av Östermalms Stadsdelsförvaltning. Vi ska designa om området längs Gärdesgatan i Stockholm till att bli pollinerarvänligt. Gärdesgatan är en strategiskt viktig förflyttningskorridor för insekter, eftersom den knyter samman Gärdet med Nobelparken och vidare över till Södra Djurgården. Främst ska den biologiska växtmångfalden ökas, men det ska också bli fler bra boplatser för insekter.  Gärdesgatan ingår i en buffertzon till Nationalstadsparken och är därmed en länk i visionen  att göra hela parken till ett pollinerarvänligt område.

Musiker som engagerar sig för bina

Den virtuosa engelska musikgruppen Lau som spelar i en traditionell engelsk ton har tagit upp bin som tema i musikstycket Save the Bees. Man hör tydligt hur bina har det svårt. Ett annat välspelande engelskt band är Flook som har en låt som heter Beehive. Skönt sväng. Gruppen Lowground har också en låt de kallar Beehive. Fullt ös på det lilla dragspelet.

Förlust av biologisk mångfald lika farligt som klimatförändringen

Skövling av naturen hotar att minska jordens förmåga att ge mat, vatten och säkerhet till miljontals människor. Forskare är av den uppfattningen att det är är lika farligt som klimatets förändring, Det framgår av en forskningsrapport frår FN. Speciellt nämns den snabba nedgång i fiskebeståndet i haven runt Asien, minskningen av färskvatten i Amerika och över 40% tillbakagång av landlevande arter i Europa.

Samtidigt som denna rapport publiceras får vi veta att den sista vita noshörningen har dött och att det skett en dramatiskt minskning av fåglarna i Frankrike.

Med minskad växtmångfald minskar också antalet pollinerare, som ju är en central ekosystemtjänst för att vi ska få mat på bordet.

 

Äldre inlägg Nyare inlägg

© 2018 Bin i stan

Tema av Anders NorenUpp ↑