Författare: Göran Wiklund (sida 2 av 6)

Hur hjälper man pollinerare?

Här finns det plats för många pollinerare, både stora och små.

Idag är det vanligt att man sätter upp insektshotell i sin trädgård. Sådana har till och med  blivit en trendig och trevlig present som alternativ till rödpavan när man är bortbjuden. Och kostar just inte mycket mer heller. Men det kan vara bra att känna till att av våra pollinerande insekter, och det finns ca 270 olika arter av bin, så boar ungefär 70% i marken. Så för att också de ska få hjälp att trivas i trädgården kan man göra i ordning sand- och jordbäddar i varma sydlägen. Där de kan gräva ner sig för att lägga ägg och för att övervintra.  Eller det räcker att man har ett område med blottad jord. När det vill växa igen får man slå. Det får inte bli så tätbevuxet att de inte kan ta sig ner ner till marken.

Bekämpning utan kemi

Det finns naturliga sätt att minska skadegörelse inom jordbruket utan att använda kemikalier. Att så stråk av blommor genom odlingsfälten gynnar insekter som käkar upp skadegörarna. Det blir vackert också.

Out with pesticides, in with wildflowers

Förstärkning av teamet

Nicole Reid har börjat jobba med oss. Hon blir ett gott tillskott med sin kompetens. Hon har tidigare arbetat för International Water Management Institute och har en mastersexamen från Stockholms Universitet i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling. Vi ser fram emot att hon bidrar med sin kunskap!

Vätskekontroll

Det är inte bara maratonlöpare som behöver dricka. Alla pollinerare gör också av med vätska när de flyger omkring. Ställ ut ett vattenfat så de kan ta sig en slurk. Men lägg i stenar eller kvistar som de kan klättra upp på. Annars kan de drunkna.

Gräs är inte biologisk mångfald

”Jag brukar likna hårdklippta gräsmattor med en biologisk öken. Inser att det är en dålig jämförelse. En öken är ett under av biologisk mångfald i jämförelse”, säger Johan Ununger som tidigare var VD för Saltå Kvarn.

Hårdklippta gräsmattor har blivit något av en park- och trädgårdsnorm. Det anses vackert och är skönt att gå barfota på. Men de innehåller ingen biologisk mångfald och saknar värde för pollinerare.  Just som blommor växer upp klipps de ner och många av de växter som växer i gräsmattor såsom maskrosor och vitklöver ses som ogräs som ska hållas efter.

När man talar om grönområden i stadsmiljöer inkluderar man gräsytor. Men detta ger tyvärr en falsk bild, eftersom det inte säger något om den biologiska mångfalden. Gräsytor gynnar inte pollinerande insekter. De kan  till och med vara ett hinder som insekterna måste ta sig över för att hitta näring. Ska man beskriva den biologiska mångfalden i staden måste alltså de hårdklippta gräsmattorna räknas bort.

I en artikel på Natursidan utvecklas dessa tankar.


Våra råd:
– Gör om gräsmattor till ängsmark
– Klipp mer sällan och med högre klipphöjd
– Gör birutor i gräsmattan som inte klipps
– Tänk om beträffande vad som är ogräs


 

Bin eller drönare?

I en artikel i DN tar David Jonstad upp frågan varför vi alltid försöker lösa problem med teknik och innovationer i stället för att ställa till rätta det som var fel från början. Ett exempel som berörs är varför vi försöker ersätta pollinerare med små flygande maskiner som ska surra omkring i äppelträden och utföra pollinering. Det verkar rimligare att satsa på biologisk mångfald, ta bort gifter och gynna de insekter som utför den fantastiska ekosystemtjänster  pollinering – alldeles gratis.

Äng vid Brittiska Ambassaden

Personalen vid Brittiska ambassaden har engagerat sig i visionen att göra Nationalstadsparken bivänlig. Ambassadören David Cairns har uppmanat de övriga ambassaderna i Diplomatstaden att följa det brittiska exemplet. På bilden syns han så ängsblommor och på den andra bilden berättar Sharon Cairns om visionen och att så småningom hela Stockholm ska surra av pollinerande insekter.

Vårsurr

Står under körsbärsträdet som surrar av alla bin. Hoppfullt!
– Catharina Lindqvist

Storseger för bina

Den långdragna frågan om användning av neonikotinoider har äntligen fått sitt slut. Idag beslutade EU att förbjuda all användning av medlet utomhus från och med slutet av 2018. Nu får det bara användas i slutna växthus, vilket måste betraktas som en kompromiss, eftersom det gör skada där också. Medlet som påverkar binas nervsystem, vilket påvisats gång på gång, misstänkts också vara cancerframkallande. Grattis till EU att de stod upp mot alla lybbyansträngningar från kemikalieindustrin!

RoundUp. Slutet är nära

En domstol i Kalifornien  har fastställt att Monsanto’s bekämpningsmedel RoundUp ska listas som ett medel som sannolikt är cancerframkallande. Därmed ska förpackningarna förses med en varningstext.

WHO, Världshälsoorganisation, kom fram till detta redan 2015, men i EU ansågs inte WHOs ställningstagande tillräckligt för att förbjuda detta medel. Men frågan kommer upp igen i EU…

Äldre inlägg Nyare inlägg

© 2018 Bin i stan

Tema av Anders NorenUpp ↑