Författare: Göran Wiklund (sida 1 av 12)

Hotet mot pollinerare

Färsk forskning visar att hotet mot pollinerare är större än man trott. Man har tidigare tittat på de olika hoten insekterna är utsatta för var för sig . Men nu menar forskarna att man måste utvärdera den samlade hotbilden. Och då ser det illa ut.

Så det gäller att många ligger i och tänker på att denna viktiga ekosystemtjänst som pollinerarna ger oss  är livsvikig. 75% av vår föda är pollinerad!  Skapa tankställen på balkonger, uteplatser, i trädgårdar. Gerillaplantera genom att så blomfrön på stadens mark. Bin och humlor behöver nektar långt in på hösten.

https://tidningensyre.se/2021/23-augusti-2021/

Rondell med biologisk mångfald

Nu ska den stora rondellen på Valhallavägen intill Gärdet få blommor. Den ska bli en äng med olika vilda  kulturväxter. Det är nu fjärde året som en äng sås i anslutning till Biologiska Mångfaldsdagen och det görs i samarbete med Stockholm stad, Diplomatiska Föreningen och Stockholm Loves Pollinators, ett gräsrotsinitiativ som U&We/Bin i Stan varit med att starta. Av naturliga skäl fick vi  begränsa antalet deltagare. De som medverkade var stadens två miljöborgarråd Katarina Luhr och Jonnas Naddebo,  brittiska, franska och tyska ambassadörerna och Andrea Hedin och Magnus Björkman från Norrmalm-Östermalms Stadsdelsförvaltning. Flera tal hölls, en informationsskylt avtäcktes och alla som var med fick en mugg med fröer att sprida ut på en tilldelad kvadratmeter. I talen betonades alla vikten av att skydda den biologiska mångfalden och att hjälpa pollinerande insekter. Alla önskade komma nästa år och så en ny äng.

Efter att gruppen med  diplomater avslutat att så på ena halvan av rondellen kom ungdomsföretaget BeeAware för att så andra halvan. Det är tre gymnasieungdomar som drivit ett företag under ett år med syfte att skapa habitat för pollinerare. Henrik Waldenström från  WWF och Förbundet för Ekoparken gav en presentation av Nationalstadsparken som rondellen gränsar till och betonade hur viktigt det är att skydda parkens olika ekosystem.

 

Bin blir covidspanare

Holländska forskare har tränat honungsbin att känna lukten av covid. De har fått sockervatten som belöning om de sticker ut sin långa tunga när de känner lukten. Forskarna menar att eftersom bin finns överallt det kan vara en fördelaktig metod speciellt i länder där man inte kan ha testutrustning för covid i stor skala.

Dock är frågan om inte bin i första hand ska användas till det som de också är bra på, nämligen att omvandla nektar från blommor till honung.

Vårens första humla

Forskare vid Lunds universitet vill ha information från allmänheten i hela landet när de första humlorna visar sig. Du kan rapportera in din iakttagelse till Natursidan. De vill bland annat veta om det varmare klimatet gör att humlorna kommer i otakt med vårblommorna just när det är kritiskt för dem att fylla på näringsförråden.

RoundUp försvinner

Nu har det äntligen hänt. Kemikalieinspektionen stoppar användningen av glyfosat som är ett bekämpningsmedel som skadar bin  och humlor. Det vanligaste varumärket är RoundUp. Från och med hösten får det inte säljas för användning i trädgårdar och för annat privat bruk. En senkommen men efterlängtad seger för bina! Men även för oss människor eftersom det visat sig att medlet hamnar i det vi äter och dricker genom att det vandrar upp genom näringskedjorna.

Gymnasieungdomar hjälper bina

Ungdomsföretaget BeeAware drivs av tre ungdomar vid Viktor Rydbergsgymnasiet. De vill återskapa biologisk mångfald och habitat för pollinerare. Deras affärsidé är att så ängsmark och sälja. Den äng som ska sås är  den tråkiga gräsrondellen vid slutet av Valhallavägen (vid SVT). Det görs i maj för att uppmärksamma Biologiska Mångfaldsdagen. Så i sommar kommer den att blomma i många olika färger.

Den som vill hjälpa Bee Aware med deras viktiga mission kan investera i en eller flera kvadratmeter äng. 60 kr/kvadratmeter kostar det.

Blommande vägslänter

Naturskyddsföreningen följer upp sitt arbete att stödja vilda pollinerare genom att ta sig  an alla vägslänter som kan bli ängar, 100 mil blomsterängar tänker man sig resultatet ska bli.  Så här vill man att det ska göras:

  • Vänta med att slå till efter mitten av augusti
  • Övergödda vägkanter med högt gräs ska slås tidigt och  gräset tas bort, så att det blir en mager miljö – det gynnar ängsblommorna
  • Ta bort invasiva arter, till exempel lupiner
  • Täck inte vägslänter med krossgrus, det gynnar inte bina
  • Vårda sandig vägslänter i söderläge där kommer bina att bygga bo

Man har tagit fram en folder som ger mer information.

 

Nationalblomma

Nu har tävlingen Sveriges nationalblomma avgjorts. Liten blåklocka kom på första plats. På andra plats kom linnea och därefter styvmorsviol och hästhov. Se listan. Min favorit var skogsstjärna, men den är nog inte tillräckligt allmän för att komma allra högst. Även om den är vackrast. Man kan konstatera att pollinerarna har inga problem med listan. De gillar de flesta kanske med undantag av rödklöver där endast humlor med lång tunga kommer åt nektaren,

Komposterbar ansiktsmask med fröer

En konstnär i Holland har skapat en komposterbar ansiktsmask som samtidigt innehåller blomfröer. En strålande kreativ kombination. Även banden som görs av ull kan komposteras.  Den ska kombineras med en certifierad ansiktsmask, så den kanske ännu inte har en marknad i Sverige. Men som konstnären säger: den har samma skyddsförmåga som andra privata masker, som många använder.

Hasseln blommar

Hasseln är en av de första födokällorna för bin och humlor. Den börjar vanligtvis att blomma i mars. Insekterna vill ha pollen från hanhängena som ger protein som larverna matas med. Vi vet alla hur hanhängena ser ut, men honblommorna tror jag inte så många har sett. De ser ut som oansenliga små röda skott där endast märket sticker fram.

« Äldre inlägg

© 2022 Bin i stan

Tema av Anders NorenUpp ↑