Brittiska ambassaden tar ledningen

Brittiska ambassadören David Cairns sår ängsblommor utanför ambassadbyggnaden i Diplomatstaden på Biologiska Mångfaldens dag.

Personalen från ambassaden deltog med stor entusiasm. Ambassadören menar att hotet mot pollinerare är verkligt och det är globalt. Ambassader representerar det globala samhället. Därför uppmanar han alla ambassader att engagera sig. Dels genom att påverka sina respektive länder att ta frågan på allra största allvar och dels följa brittiska ambassadens exempel och göra något i Stockholm

 

50 000 nya gäster

Vid invigningen av Scandic Hasselbackens bikupa 22 maj sa hotellchefen Göran Nilsson att det var 59 999 nyagäster som hotellet nu skulle ta hand om och se till att de mår bra. På bilden klipper han band med största  saxen.

Bikupan står nedanför räcket för den som vill ta en titt. Man ser bäst om man står vid altanräcket. Så småningom kommer det en kupa till.

 

Hagadagen

Vid Hagadagen som infaller den 20 maj, som också är Internationella bidagen, kommer Bin i Stan att vara där tillsammans med Biodlarnas Stockholmsdistrikt. Vi finns utanför Koppartälten  och visar bigrejor, har en inspektionskupa så man kan se in till bina och vi svarar på frågor från alla nyfikna. Vi finns där 12-16.

Pressmeddelande

Nationalstadsparken ska bli en pollinerarvänlig zon. En inkubator för pollinerande insekter som sedan kan sprida sig över hela Stockholm. Biologisk mångfald är ett viktig inslag i statuterna för parken. Vi vill att det kombineras med åtgärder för att gynna pollinerande insekter, det vill säga ett pollinerarperspektiv för skötselåtgärder. Det finns mycket som kan göras, även för allmänheten. Läs mer i pressmeddelandet.

Brittiska ambassaden blir bivänlig

Som ett steg i det större initiativet att göra hela Nationalstadsparken till en bivänlig zon planterar  man nu ett stycke ängsmark framför ambassadbyggnaden. Det är en konkret åtgärd och en inspiration till andra ambassader att göra detsamma. Bin i Stan har redan fått förfrågningar från tre ambassader som vill ha hjälp. Men det är också en inspiration till alla andra att göra något som pollinerarna attraheras av.

Mångfald i Nationalstadsparken

Bin i Stan är medarrangör till FNs Dag För Biologisk Mångfald som inträffar 22 maj. En rad aktiviteter kommer att ske som vi är involverade i och som presenteras nedan.

Diplomater går samman för att stödja pollinerare

I Diplomatstaden i Stockholm ligger Kruthusplan. Den 22 maj kommer den att frösås, så att det blir en vacker blomsteräng som pollinerande insekter kommer att dras till. Det blir en gräsrotsaktivitet där inbjudna gäster kommer att sprida ut fröerna. Därefter blir det ”bee tea” i Brittiska Ambassadens residens med pollinerarkaka.

Arrangörer är Association of Diplomats Stockholm, Brittiska Ambassaden, Östermalms Stadsdelsförvaltning och Bin i Stan. Detta är ett privat arrangemang för diplomater och Stockholms kommun.

Surrande bin hos Sveriges Radio och Sveriges Television

En bikupa hos Sveriges Radio och Sveriges Television invigs 22 maj. Det innebär att under sommaren 50 000 bin flyger omkring och samlar nektar och pollen. Samtidigt pollineras de växter som de besöker. Det är också public service!

Pollinerarvänlig gata

Området längs Gärdesgatan i Stockholm, som går från Dag Hammarskjölds väg till Gärdet, ska bli ett stråk där pollinerare trivs. Bin i Stan har fått i uppdrag av Östermalms Stadsdelsförvaltning att ta fram förslag på hur det ska gå till. Det ska bli blommande växter från vår till höst, sandbädd där solitärbin kan göra bon och gräs som inte klipps kort.

Bikupa hos Hasselbacken

I Restaurang Hasselbackens trädgård kommer bin att hjälpa till med pollinering. Bikupan invigs 22 maj och därefter blir det surr inte bara trädgården utan runt omkring. Bin flyger ca 2 km för att utföra sin viktiga ekosystemtjänst, alltså pollinering.

Hagadagen

En familjedag med olika arrangemang äger rum 12-16 20 maj i Hagaparken. Det blir musik, lek för barna och guidade turer. Bin i Stan och Stockholms Biodlarförening kommer att berätta om hur viktiga pollinatörer är för vår föda. Vi visar var egen bikupa och redskap för biodling.