Föreningen Östermalm

Nu ökar medvetenheten om pollinerarnas utsatta situation. Vi har säkert mött fler än 400 personer vid olika  föredrag och presentationen som vi hållit. Senast var det Föreningen Östermalm som  kom till Brittiska Ambassadens residens för att få veta mer. De fick också tips om vad man som privatperson kan göra på sin balkong. Presentationen följdes av traditionsenligt te och scones plus lite till som framgår av bilden.

 

Föredrag för Internationella Klubben

Internationella Klubbens ordförande professor Carl Jan Granqvist minglade efter föredraget.

Härom dagen höll Göran Wiklund föredrag om bin och berättade om planerna för Nationalstadsparken för ca 60 medlemmar ur Internationella Klubben. Det skedde vi Brittiska Ambassadens residens. Frågorna var många om vad som pågår inne i och utanför bikuporna. Efter presentationen serverades traditionsenligt te med goda tillbehör.

Dags att leverera

Nu ska Scandic Hasselbacken få leverans av honung. Över 400 burkar blir det. Här kan man tala om flitig som ett bi. Kanske kommer de att delas ut till hotellgästerna?

Presentation för Svenska Kyrkan

Nyligen fick vi tillfälle att berätta om vår verksamhet vid en konferens arrangerad av Stockholms stift. Kyrkogårdar är ju naturligt en plats med mycket biologisk mångfald och det visade sig att i många av församlingarna arbetar man också aktivt med ett pollinerarperspektiv. Roligt att höra!

Frukost med Royal Djurgården

Ett 40-tal medlemmar i Royal Djurgården bjöds på en tidigt morgonpresentation av projektet för Nationalstadsparken hos Brittiska Ambassadens residens. Efter en excellent frukost komponerad av kökschefen Jenny Jansson inledde Royal Djurgårdens VD Camilla Zedendahl med att kommentera den färska rapporten från iPCC, att det är allvarligt och att det finns en koppling till att biologisk mångfald trängs tillbaka. Sharon Cairns, frukostens värdinna, och Nick Howe, präst i Engelska kyrkan, berättade om hur visionen startat och vuxit fram. Göran Wiklund berättade vad vi vill uppnå med visionen och inbjöd alla verksamheter på Djurgården att gå med i Nätverket för Pollinaktörer. Det innebär sig att åta sig att genomföra ett antal aktiviteter som alla syftar till gynna pollinatörer. Många verkade intresserade… 

 

 

Pollinerarvänligt hos Amerikanska Ambassaden

Bin i Stan har fått i uppdrag att designa rabatter och plantera växter som ska attrahera pollinerande insekter på Amerikanska Ambassadens område. Det är ett initiativ som sker inom ramen för att öka den biologiska mångfalden och göra Nationalstadsparken med sidoområden till en pollinervänlig zon.  Vi ska plantera växter som attraherar humlor och bin och som har lång blomningsperiod, hela tiden från från vår till höst. Det är två områden längs Dag Hammarskjölds väg som ska få en ansiktslyftning.

Kupa vid SR/SVT

Innanför staketet längs Gärdesgatan finns den bikupa som Sveriges Radio/SVT med flera hyr av Bin i Stan. Som man säger på skylten intill kupan: Man vill vara med och ta ansvar för att öka den biologiska mångfalden. Bikupan ingår i ett större projekt nämligen att göra Gärdesgatan till ett pollinerarvänligt stråk. Det är en viktigt flygkorridor från Gärdet via Nobellparken till Södra Djurgården.

Lördag i Långbroparken

Bin i Stan deltog i aktiviteter anordnade av PEAB  i Långbroparken förra lördagen. Syftet var att berätta för hyresgäster och bostadsrättsföreningar i södra Stockholm om hur det går till att hyra bikupor. Vi berättade om bin, svarade på 1000 frågor, mest från barn, och visade i en demonstrationskupa vad bina har för sig. Särskilt intressant var att upptäcka drottningen som är lite längre och bredare än de övriga bina. Det var också provsmakning av nyslungad honung och den fick genomgående  goda recensioner.

Kruthusplan blommar

I Diplomatstaden intill Durgårdskanalen ligger Kruthusplan som sköts av Östermalms Stadsdelsförvaltning. I maj tog man bort gräsytan och lade på ny jord.  Genom ett initiativ av Bin i Stan och Brittiska Ambassaden engagerades medlemmar ur diplomatiska kåren som på Biologiska mångfaldens dag sådde ängsblomfrön. Nu har det blivit en vacker äng med mycket godis för bin och humlor. Kruthusplan är en landningsplats för insekter och en viktig del av en förflyttningskorridor mellan Gärdet och Nobelparken och vidare till Djurgården.

Brittiska ambassaden tar ledningen

Brittiska ambassadören David Cairns sår ängsblommor utanför ambassadbyggnaden i Diplomatstaden på Biologiska Mångfaldens dag.

Personalen från ambassaden deltog med stor entusiasm. Ambassadören menar att hotet mot pollinerare är verkligt och det är globalt. Ambassader representerar det globala samhället. Därför uppmanar han alla ambassader att engagera sig. Dels genom att påverka sina respektive länder att ta frågan på allra största allvar och dels följa brittiska ambassadens exempel och göra något i Stockholm

50 000 nya gäster

Vid invigningen av Scandic Hasselbackens bikupa 22 maj sa hotellchefen Göran Nilsson att det var 59 999 nyagäster som hotellet nu skulle ta hand om och se till att de mår bra. På bilden klipper han band med största  saxen.

Bikupan står nedanför räcket för den som vill ta en titt. Man ser bäst om man står vid altanräcket. Så småningom kommer det en kupa till.

 

Hagadagen

Vid Hagadagen som infaller den 20 maj, som också är Internationella bidagen, kommer Bin i Stan att vara där tillsammans med Biodlarnas Stockholmsdistrikt. Vi finns utanför Koppartälten  och visar bigrejor, har en inspektionskupa så man kan se in till bina och vi svarar på frågor från alla nyfikna. Vi finns där 12-16.

Pressmeddelande

Nationalstadsparken ska bli en pollinerarvänlig zon. En inkubator för pollinerande insekter som sedan kan sprida sig över hela Stockholm. Biologisk mångfald är ett viktig inslag i statuterna för parken. Vi vill att det kombineras med åtgärder för att gynna pollinerande insekter, det vill säga ett pollinerarperspektiv för skötselåtgärder. Det finns mycket som kan göras, även för allmänheten. Läs mer i pressmeddelandet.

Brittiska ambassaden blir bivänlig

Som ett steg i det större initiativet att göra hela Nationalstadsparken till en bivänlig zon planterar  man nu ett stycke ängsmark framför ambassadbyggnaden. Det är en konkret åtgärd och en inspiration till andra ambassader att göra detsamma. Bin i Stan har redan fått förfrågningar från tre ambassader som vill ha hjälp. Men det är också en inspiration till alla andra att göra något som pollinerarna attraheras av.

Mångfald i Nationalstadsparken

Bin i Stan är medarrangör till FNs Dag För Biologisk Mångfald som inträffar 22 maj. En rad aktiviteter kommer att ske som vi är involverade i och som presenteras nedan.

Diplomater går samman för att stödja pollinerare

I Diplomatstaden i Stockholm ligger Kruthusplan. Den 22 maj kommer den att frösås, så att det blir en vacker blomsteräng som pollinerande insekter kommer att dras till. Det blir en gräsrotsaktivitet där inbjudna gäster kommer att sprida ut fröerna. Därefter blir det ”bee tea” i Brittiska Ambassadens residens med pollinerarkaka.

Arrangörer är Association of Diplomats Stockholm, Brittiska Ambassaden, Östermalms Stadsdelsförvaltning och Bin i Stan. Detta är ett privat arrangemang för diplomater och Stockholms kommun.

Surrande bin hos Sveriges Radio och Sveriges Television

En bikupa hos Sveriges Radio och Sveriges Television invigs 22 maj. Det innebär att under sommaren 50 000 bin flyger omkring och samlar nektar och pollen. Samtidigt pollineras de växter som de besöker. Det är också public service!

Pollinerarvänlig gata

Området längs Gärdesgatan i Stockholm, som går från Dag Hammarskjölds väg till Gärdet, ska bli ett stråk där pollinerare trivs. Bin i Stan har fått i uppdrag av Östermalms Stadsdelsförvaltning att ta fram förslag på hur det ska gå till. Det ska bli blommande växter från vår till höst, sandbädd där solitärbin kan göra bon och gräs som inte klipps kort.

Bikupa hos Hasselbacken

I Restaurang Hasselbackens trädgård kommer bin att hjälpa till med pollinering. Bikupan invigs 22 maj och därefter blir det surr inte bara trädgården utan runt omkring. Bin flyger ca 2 km för att utföra sin viktiga ekosystemtjänst, alltså pollinering.

Hagadagen

En familjedag med olika arrangemang äger rum 12-16 20 maj i Hagaparken. Det blir musik, lek för barna och guidade turer. Bin i Stan och Stockholms Biodlarförening kommer att berätta om hur viktiga pollinatörer är för vår föda. Vi visar var egen bikupa och redskap för biodling.