Bli pollinaktör

Att vara aktör är att göra, handla, verkställa, få att hända, delta… Det är aktörer vi vill nå. Personer och verksamheter som kan gå från ord till handling, som är lösningsorienterade… Att vara pollinaktör – det framgår kanske av ordet vad det är? En aktör som insett vikten av att vi måste värna de pollinerande insekterna och också vill göra något aktivt.

Alla verksamheter inom Nationalstadsparken och runt omkring inbjuds att bli pollinaktörer i projektet Nationalstadsparken – ett  område med biologisk mångfald  där pollinerare trivs och ökar i antal.

När många går samman och blir pollinaktörer kommer det att hända saker….

Inbjudan till nätverket Pollinaktör

För att bli med ett nätverket behöver man ta ställning att genomföra ett antal åtgärder. Sju stycken närmare bestämt.

7 steg att ta

 • Plantera pollinerarvänliga växter
 • Lämna områden som får växa vilt
 • Klipp inte gräset så ofta
 • Ingen giftanvändning
 • Sätt upp insektshotell, hyr bikupa
 • Låt död ved ligga kvar
 • Ha bar mark för jordboende insekter

Dessa steg är kanske inte relevanta för alla verksamheter, till exempel att man inte har någon gräsmatta. Då kan det finnas något annat man kan göra och berätta om.

Läs mer om de 7 stegen>>

Erbjudande
De som gör ett åtagande att medverka i projektet erbjuds:

 • Användning av vår logga
 • Hjälp att designa och plantera pollinerarvänligt
 • Presentation på vår hemsida
 • Era åtgärder visas på kartbild
 • Skötselguide
 • Tips på pollinerarvänliga blommor
 • Ytterligare en möjlighet att profilera ert hållbarhetsarbete

Kontakta oss för mer information och anmälan. bzz@binistan.nu